Marzec – czcimy Świętego Józefa

Polecam filmy w komentarzach
z rozważaniami i modlitwami na każdy dzień marca.

W Kościele marzec przeżywamy jako miesiąc ku czci Świętego Józefa, dlatego warto ten miesiąc poświęcić na codzienne nabożeństwo do tego potężnego orędownika, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i ziemskiego ojca Pana Jezusa. Spodobało się Panu Bogu, aby tego cichego i niezauważanego przez całe wieki świętego, lecz największego cnotami, w dniach ostatnich wynieść do najwyższej godności w Kościele.

Dopiero w 1726 r. Święty Józef zostaje wprowadzony do Litanii do Wszystkich Świętych, a litania ta sięga pierwszych wieków Kościoła. W 1870 r. papież Pius IX ogłasza Świętego Józefa patronem Kościoła, a Jego święto wyznacza na środę – drugą po Wielkanocy, obecnie 19 marca. W 1889 r. papież Leon XIII nadaje rozgłos Świętemu Józefowi encykliką Quamquam pluries, w której czytamy m.in.:

Przewyższa on wszystkich ludzi swoją pozycją, gdyż z rozporządzenia Bożego był opiekunem Syna Bożego i w przekonaniu otoczenia Jego ojcem. Naturalnym następstwem tego było, że Słowo odwieczne z pokorą było św. Józefowi poddane i okazywało mu cześć, jaką dzieci rodzicom okazywać winny […] należy się św. Józefowi przed innymi, aby teraz swą niebieską potęgą strzegł i bronił Kościoła Chrystusowego tak, jak strzegł ongiś najsumienniej Rodzinę z Nazaretu.

W 1914 r. papież Pius X zatwierdza Litanię do Świętego Józefa. W 1961 r. papież Jan XXIII ogłasza Świętego Józefa patronem Soboru Watykańskiego II i wprowadza Jego imię do Kanonu Rzymskiego Mszy Świętej. W 1989 r. papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos podkreśla najwyższą godność Świętego Józefa i obiera go patronem na nowe tysiąclecie. W 2013 r. na polecenie Benedykta XVI i decyzją już jego następcy Franciszka imię Józefa zostaje wprowadzone do wszystkich modlitw eucharystycznych, więc dzisiaj już na każdej Mszy Świętej obok Maryi przywołujemy Józefa. Rok 2018 (3.12.2017-6.01.2019) papież Franciszek ogłasza Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego.

Taki rozwój kultu Świętego Józefa i wyniesienie go do najwyższej godności w Kościele u końca czasów prorokował już w 1522 r. Izydor de Isolanis w Sumie Świętego Józefa podarowanej papieżowi Adrianowi VI:

Pan Bóg nieśmiertelny wyniesie przy końcu wieków Św. Józefa w kościele wojującym do najwyższej godności i czci ze strony wiernych. W nim bowiem jaśnieją dary łask w tak wielkiej mierze bogactwa, iż żaden ze świętych starego i nowego testamentu Mu nie wyrówna. Pan Jezus nazywał bowiem Świętych nowego Zakonu przyjaciółmi swymi, św. Józefa zaś ojcem swoim. Święci czcili Najświętrzą Maryę Pannę, jako Królową, św. Józef zaś jako zaślubioną Oblubienicę. Czcijcie więc narody św. Józefa, aby błogosławieństwo nieba na was spłynęło, albowiem kto Go czcić będzie, stanie się uczestnikiem najobfitszych błogosławieństw.

Z kolei obecnie Matka Boża zachęca nas, by Jej dzieci chroniły się u Świętego Józefa. W dniu 2 stycznia 2013 (pierwsza środa miesiąca) mówi przez Adama Człowieka:

Moje drogie dzieci, po raz kolejny zachęcam was, byście poświęcili się Mojemu Oblubieńcowi, Józefowi. Nadchodzi czas jego działania, by wspierał wierne dzieci Kościoła, jak również okazał szczególną opiekę Kościołowi. […] Bóg staje w obronie Swoich wiernych dzieci, okazuje im łaskę i miłosierdzie, i to pomimo tak wielkich grzechów – grzechów odrzucenia Boga, odrzucenia Króla. Dlatego przygotował plan ratunku dla Swych dzieci. Józef – podobnie jak w Betlejem, kiedy usłyszał polecenie, by uciekać na pustynię przed morderczą ręką Heroda – tak i dziś jest gotów bronić Świętej Matki Kościoła i towarzyszyć Jej w drodze na pustynię, aby tam znalazła schronienie. […] To jest wasz czas w Kościele wraz z Józefem, Patronem Świętej Matki Kościoła.

Zachęcam zatem, aby miesiąc marzec był dla Was miesiącem 30-dniowego nabożeństwa ku czci Świętego Józefa. Można mu powierzyć z ufnością najtrudniejsze sprawy, bo jak pisała Św. Teresa z Avila – “w sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która mu się poleca”. Autorem poniższego 30-dniowego nabożeństwa ku czci Świętego Józefa jest Bartola Longo, czyli autor innej niezwykle skutecznej i znanej na całym świecie Nowenny Pompejańskiej. Jego córka za wstawiennictwem Św. Józefa została w sposób cudowny uzdrowiona.

Metoda skutecznego odprawiania nabożeństwa:

 1. Wybieramy łaskę, jaką za wstawiennictwem Św. Józefa chcemy otrzymać i w tej intencji ofiarowujemy modlitwy i czyny.
 2. W miejscu odmawiania modlitwy umieszczamy figurkę lub obraz Św. Józefa.
 3. Każdego dnia rozważamy dany temat dotyczący Św. Józefa.
 4. W ciągu dnia wzywamy wielokrotnie imiona Jezusa, Maryi i Józefa.
 5. Przynajmniej w środy uczestniczymy we Mszy św. dziękując Bogu za Św. Józefa i wszystkie łaski otrzymane przez niego.
 6. W ciągu miesiąca składamy ofiarę ubogim z intencją czci Świętej Rodziny, która żyła w ubóstwie.
 7. Otrzymane odpusty ofiarujemy za dusze, które czciły za życia Jezusa, Maryję i Józefa.
 8. Kończąc miesiąc, podejmujemy postanowienie, by kontynuować czczenie Św. Józefa.

Nabożeństwo zakłada każdego dnia następujące elementy:

Dedykowane na dany dzień

 • Rozważanie na dany dzień
 • Zadanie związane z tematem dnia
 • Akt strzelisty na dany dzień
 • Modlitwa na dany dzień

Potem stałe elementy powtarzane każdego dnia

 • Siedem boleści Św. Józefa
  • Pierwsza boleść: Wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki Maryi Dziewicy. Chwała Ojcu…
  • Druga boleść: Odrzucenie w Betlejem przed narodzinami Zbawiciela. Chwała Ojcu…
  • Trzecia boleść: Rozlew krwi Dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu…
  • Czwarta boleść: Ofiarowanie w świątyni. Przepowiednia Symeona o Męce Chrystusa i cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu…
  • Piąta boleść: Ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Chwała Ojcu…
  • Szósta boleść: Powrót do Ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem. Chwała Ojcu…
  • Siódma boleść: Zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niespokojnych poszukiwań. Chwała Ojcu…
 • Akty strzeliste
  • Jezu, Józefie i Maryjo, daję Wam serce i duszę moją.
  • Jezu, Józefie i Maryjo, towarzyszcie mi w momencie mej śmierci.
  • Jezu, Józefie i Maryjo, niech przy Was wygasa moja dusza w pokoju.
   P: Święty Józefie, Opiekunie i Stróżu Sanktuarium w Pompejach
   W: Módl się za nami.
 • Modlitwa
  • Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów, obok tronu Niepokalanej Dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz Jej Czystego Małżonka, opiekuna i Stróża Sanktuarium oraz Wielkiej Rodziny zebranej pod płaszczem Matki Miłosierdzia. Spraw, by za Jego wstawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu i by towarzyszył nam w godzinę naszej śmierci, byśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
 • Memorare
  • Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, mój najmilszy Opiekunie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie, święty Józefie i z całym żarem ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale przyjmij ją łaskawie i wysłuchaj. Amen.
 • Litania do Świętego Józefa
  • Kyrie, elejson, Chryste elejson. Kyrie, elejson,
   Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
   Ojcze, z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
   Synu! Odkupicielu świata Boże,
   Duchu Święty, Boże,
   Święta Trójco, Jedyny Boże,
   Święta Maryjo – módl się za nami!
   Święty Józefie,
   Przesławny potomku Dawida,
   Światłości Patriarchów,
   Oblubieńcze Bogarodzicy,
   Przeczysty Stróżu Dziewicy,
   Żywicielu Syna Bożego,
   Troskliwy Obrońco Chrystusa,
   Głowo Najświętszej Rodziny,
   Józefie najsprawiedliwszy,
   Józefie najczystszy,
   Józefie najroztropniejszy,
   Józefie najmężniejszy,
   Józefie najposłuszniejszy,
   Józefie najwierniejszy,
   Zwierciadło cierpliwości,
   Miłośniku ubóstwa,
   Wzorze pracujących,
   Ozdobo życia rodzinnego,
   Opiekunie dziewic,
   Podporo rodzin,
   Pociecho nieszczęśliwych,
   Nadziejo chorych,
   Patronie umierających,
   Postrachu duchów piekielnych,
   Opiekunie Kościoła świętego,
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nań Panie,
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
   K.: Ustanowił go panem domu swego.
   W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
   Módlmy się.

   Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

   Można też śpiewać :-)


W Wydawnictwie ROSEMARIA można zamówić to nabożeństwo w formie książki:
MIESIĄC KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA.

/Wpis pochodzi z marca 2018 r./

O autorze: Poruszyciel

Stworzony na podobieństwo. Rozum i Wiara. Prawda i Miłość. Wolność i Godność. Bóg, Honor, Ojczyzna! Sprawiedliwość.