Rzeczpospolita

Boże! w wyroków tajni niezbadany,
Błogosław Rusi, Litwie i Koronie!

Korona + Litwa + Ruś = …

Rzeczpospolita

Ku powieści tej nakłoń ucha

Lśni chorągiew pozłocista (tylko w YouToube):

Pokłon, pokłon dla hetmana:

O autorze: Ywzan Zeb