Kontrowersyjny wykład prof. Marka Chodakiewicza

Wymyślanie nowych nazw. Jeden z ideologów wymyślił nazwę homoseksualista i homoseksualizm. Od tego czasu to mamy, bo przedtem był tylko grzech.

“Kleryk bądź mnich, który prześladuje niedorostki i dzieci albo którego przyłapią całującego bądź czyniącego inne bezeceństwa powinien być publicznie zbity, powinien stracić swą tonsurę. Po niechlubnym zgoleniu mu głowy, wysmarować mu twarz plwocinami, wsadzić w łańcuchy, zapakować do więzienia na 6 miesięcy oraz kazać mu pościć 3 dni w tygodniu karmiąc chlebem jęczmiennym. Potem ma zostać odseparowany w swojej celi klasztornej pod nadzorem starszego duchownego. Ma pracować fizycznie oraz modlić się, poddawać się czuwaniu i modlitwom. Ma zawsze wychodzić na zewnątrz pod strażą dwóch braci duchownych. Nigdy już nie ma starać się namówić do stosunku seksualnego młodych za pomocą perwersyjnej mowy czy rady”. Św. Fruktuozus, arcybiskup Bragi

Marek Jan Chodakiewicz o cywilizacji śmierci /jak zatrzymać antykulturę totalitarnych mniejszości/

W ramach promocji swojej najnowszej książki prof. Marek Chodakiewicz wygłosił pogadankę na kanwie swojej książki, nawiązując do aktualnej sytuacji w Polsce. Wykład określiłem mianem kontrowersyjnego ponieważ obok jasnych i trafnych spostrzeżeń zawierał fragmenty, które świadczą o… no, właśnie o czym? Trudno mi bowiem uwierzyć w ignorancję prof. Chodakiewicza, już prędzej oceniam to jako rodzaj autocenzury pomijającej kwestię bardzo aktywnego zaangażowania USA, Izraela i niektórych środowisk żydowskich w wspieraniu antykulturowego marksizmu w Polsce.

Plusy

Stare gnostyckie herezje polane marksizmem kulturowym

Lgbt (V kolumna) jest wraża jak komuna (…) dostaje pieniądze z zagranicy jak KPP z Moskwy.

Każda herezja się wypala i kończy. Tak jak Związek Sowiecki. Drugim sposobem na herezję jest krucjata, czyli zbrojna pielgrzymka. Trzecim sposobem jest, gdy herezja się rozszerza, jest edukacja, stworzenie własnego getta, samoobrona na rozmaitych poziomach, a w tym przez prawo. W Polsce jest pewna namiastka Ordo Iuris…

Nie zdekomunizowaliście sądów i uniwersytetów, dlatego jest bardzo źle.

Minusy

PiS jest stronnictwem populistyczno – konserwatywnym – patriotycznym

Prof. Chodakiewicz powiedział ewidentną bzdurę. PiS w praktyce jest lewicą, która ochrania marksistów, umożliwiając im promocję zboczeń i ekspansję w każdej dziedzinie życia. Profesor nic nie powiedział o zaangażowaniu USA i środowisk żydowskich w propagandę marksistowską. Na pytanie Jana Bodakowskiego o rolę środowisk żydowskich w inspirowaniu ideologii homorewolucji gender. Chodakiewicz wskazał na zróżnicowanie wśród Żydów i dodał:

Proszę nie robić sobie obsesji ze starszych braci w wierze. Można też wśród z nich znaleźć sojuszników.

Sformułowanie „starsi bracia w wierze” jest absurdalne. W jakiej wierze? Żydzi nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Współczesne rodzaje judaizmu uformował Talmud. Niektóre formacje jawnie wspierają LHBTQ, inne nie wierzą w ogóle w Boga.

Na koniec o rzeczy najważniejszej. Nie wiem z jakich powodów profesor Chodakiewicz nic nie wspomniał o meritum sprawy jakim jest delegalizacja wszystkich partii i organizacji głoszących totalitarną ideologię współczesnego marksizmu.

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne