Oto prawdziwy powód dla którego PiS będzie przyjmować imigrantów i pozwalać na promocję LGBT

W ostatnim okresie część elektoratu PiS i osób umiarkowanie sympatyzujących, zaczęła przeżywać dysonans poznawczy, zauważywszy sprzeczność pomiędzy deklaracjami a codzienną polityczną praktyką partii ”rządzącej”.

Chodzi o przyjmowanie do Polski coraz to większej liczby migrantów muzułmańskich, a także o zgodę na agresywną promocję marksizmu antykulturowego w formie propagandy LGBT. Do najpoważniejszych kwestii należy także, pomimo możliwości legislacyjnych, wstrzymywanie prac nad projektem “wstrzymaj aborcję”, umożliwiającym ochronę dzieci z zespołem Downa.

Oficjalna liczba (9287) migrantów z krajów Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, Rosji (Czeczenia), w większości muzułmanów, posiadających prawo do legalnego pobytu na terenie Polski. Stan na 26 sierpnia 2018 roku.

Dlaczego tak się dzieje?

Ma to jednoznaczny związek z przyjętą do realizacji przez PiS (prezydent i rząd) polityką podporządkowania Polski dyrektywom, które zostały sformułowane przez ONZ w formie wytycznych swoistego manifestu komunistycznego zatytułowanego:

 “Przekształcanie naszego świata:

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”.

Są to bełkotliwe dyrektywy, pisane językiem typu: “jesteśmy za czystą wodą i dobrą pogodą” wśród których ukryte są ideologiczne wytyczne.

Dyrektywy Agendy 2030 zostały powieszone na stronie rządowej, a premier Morawiecki podczas swojego urzędowania zdążył już wypowiedzieć kilkaset razy zbitkę słowną “zrównoważony rozwój”. Fakt implementowania do polityki społecznej, gospodarczej, imigracyjnej wytycznych Agendy 2030, tłumaczy niechęć PiS do unieważnienia konwencji genderowej (stambulskiej), przyjętej przed wyborami przez PO. Konwencja ta zaleca zmianę stereotypów dotyczących tradycyjnej roli mężczyzn i kobiet.

“Prezes Instytutu Ordo Iuris prof. Aleksander Stępkowski przyznał, że „Konwencja Stambulska jest najbardziej zaawansowanym instrumentem prawnym, który ma wprowadzać ideologię gender w krajach należących do Rady Europy”.  Wskazał, że art. 6 konwencji zobowiązuje do kierowania się przez administrację publiczną perspektywą gender”. / PCh24.pl/.

Krótka historia bezeceństwa opakowanego w humanizm i prawa człowieka – “przekształcanie naszego świata”

“W dniach 25-27 września 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, w którym udział wzięło ponad 100 głów państw i szefów rządów, a także przedstawiciele grup religijnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. W trakcie szczytu światowi przywódcy przyjęli dokument “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”.

Agenda 2030 została nazwana już przez niektórych „Nowym Porządkiem Świata” (NWO). W dokumencie zawarto 17 Celów „Zrównoważonego Rozwoju” wraz z 169 powiązanymi z nimi zadaniami, które są „współzależne i niepodzielne”. Chodzi o promocję polityki równościowej realizującej cele feministyczne, zapewnienie poszanowania „praw reprodukcyjnych” (prawo do aborcji według uznania),  stworzenie społeczeństwa  „ inkluzywnego” – otwartego na imigrację i związaną z nią multikulturowość. Według słów sekretarza ONZ, Ban Ki-Moona, Agenda wraz z porozumieniem osiągniętym w Addis Abebie ma być początkiem „nowej ery” / PCh24.pl/.

Cytat:

Będziemy współpracować na arenie międzynarodowej na rzecz zapewnienia bezpiecznych, uporządkowanych i regularnych migracji, odbywających się z pełnym poszanowaniem praw człowieka i z zapewnieniem humanitarnego traktowania migrantów, niezależnie od ich statusu imigracyjnego, z uwzględnieniem uchodźców i osób wysiedlonych.

 

Co to znaczy „niezależnie od ich statusu imigracyjnego”? Chodzi o tzw. nielegalnych imigrantów, którzy na siłę przekraczają granicę państwowe. Dyrektywa imigracyjna jest zbieżna z Deklaracją z Marrakeszu, zalecającą walkę z ksenofobią i otwarcie się na imigrację, zaakceptowaną  przez Morawieckiego (odrzuconą przez Węgry).

Cytat:

Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz korzystanie z praw prokreacyjnych, zgodnie z Programem działań międzynarodowej konferencji na rzecz ludności i rozwoju

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne