Archiwum 4 kwietnia 2018

  • “Wystarczy nie kraść”, tak grzmiała 1 czerwca 2017 roku ówczesna premier Szydło…wpisując się niejako w retorykę starej nomenklatury, która od czasów rządów partyjnych towarzyszy traktowała każdego przedsiębiorcę jako potencjalnego złodzieja. […]

    Wystarczy nie kraść, czyli żydowski fiskalizm…

    “Wystarczy nie kraść”, tak grzmiała 1 czerwca 2017 roku ówczesna premier Szydło…wpisując się niejako w retorykę starej nomenklatury, która od czasów rządów partyjnych towarzyszy traktowała każdego przedsiębiorcę jako potencjalnego złodzieja. […]
  •   W zamierzchłych czasach zimnej wojny istniała sowietologia, a w jej ramach tzw. kremlinologia. Ta ostatnia zajmowała się odgadywaniem aktualnych układów personalnych na Kremlu na podstawie oficjalnych zdjęć, kolejności przemawiania […]

    PiSologia

      W zamierzchłych czasach zimnej wojny istniała sowietologia, a w jej ramach tzw. kremlinologia. Ta ostatnia zajmowała się odgadywaniem aktualnych układów personalnych na Kremlu na podstawie oficjalnych zdjęć, kolejności przemawiania […]