Minister Gliński ponownie zakpił z Polaków

Zasada domniemania niewinności skłania do założenia, że minister Gliński jest niewinny w swojej głupocie, czyli nie wie, co czyni. Z drugiej strony, historia politycznych wyborów pana ministra, których dokonywał w dojrzałym życiu, pozwala przypuszczać, że to, co zrobił, uczynił z pełną polityczną poczytalnością, tą samą, która swego czasu skłoniła go do wstąpienia w polityczne szeregi Chamów i Żydów popierających w młodości stalinowski terror i mordowanie uwięzionych Żołnierzy Wyklętych.

Domyślam się, że dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na ministra Glińskiego jest słynna mądrość etapu każąca dziś nazywać wrogów Polski przyjaciółmi i robić im dobrze ożywczym strumieniem grantów i specjalnych dotacji pieniężnych.

Oto świeżutka, powołana przez ministra nowa rada tzw. Muzeum Polin /kadencja 2018 – 2022/ – istny bestiariusz, którego skład nie pozostawia nikłej nadziei na cokolwiek pozytywnego w bulwersującym temacie działalności tej eksterytorialnej placówki na terenie państwa polskiego.

Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, że minister powołuje tylko część rady, lecz w trwającej od wielu lat sytuacji, odium spada również na rząd, który nie kwapi się, aby zmienić treść ustawy, a polski minister podpisując bez jakiegokolwiek sprzeciwu wszystkie nominacje “Ratusza” i Żydowskiego Instytutu Historycznego,  całkowicie się kompromituje.

 

 1. Ryszard Schnepf – były ambasador, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Pochodzi z rodziny żydowskiej wywodzącej się z Drohobycza. Jego ojciec Maksymilian Sznepf był żołnierzem wojskowej bezpieki, zwalczającym polskie podziemie; matka Alicja – funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zwalczającym podziemie niepodległościowe, zaś krewny Oswald Sznepf jako sędzia wojskowy wydał co najmniej kilkanaście wyroków śmierci na Żołnierzy Wyklętych (źródło). Stosunek do państwa polskiego pana Ryszarda jest powszechnie znany.
 1. Marian Turski – Turski działał w czasach stalinowskich w komunistycznej młodzieżówce PPR, a potem w Wydziale Prasy KC PZPR (źródło). W łódzkim getcie działał w podziemnej organizacji “Lewica związkowa”. Dziennikarz komunistycznej “Polityki”. Były przewodniczący Rady Muzeum “POLIN” (źródło – Gazeta Wyborcza).
 1. Ewa Malinowska-Grupińska –tłumaczka, radna m.st. Warszawa (PO), żona posła PO Grupińskiego.
 1. Shana Penn – feministka, genderystka, „amerykańska autorka książek historycznych z zakresu studiów slawistycznych, a zwłaszcza polonistyki i gender studies. Publikuje m.in. w Journal of Women’s History. Zwolenniczka rewitalizacji żydowskiej kultury w Polsce. Jest dyrektorką wykonawczą Fundacji Taubego Życia I Kultury Żydowskiej, oraz dyrektorką Inicjatywy na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce (JHIP) http://www.centrumtaubego.org.pl/pl/konsultanci
 1. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – ocalały z holocaustu. Członek stalinowskiej młodzieżówki ZMP odpowiednika sowieckiego Komsomołu w okupowanej Polsce. Ceniony przez komunistów i przez dzisiejsze stronnictwo żydowskie w Polsce.  W 2000 został mianowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.15 listopada 2001 objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w postkomunistycznym rządzie Leszka Millera, od 30 czerwca 2003 pełnił funkcję sekretarza stanu w tym resorcie. 5 stycznia 2005, po objęciu urzędu marszałka Sejmu przez Włodzimierza Cimoszewicza, Adam Rotfeld został powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Sprawował tę funkcję do 31 października 2005. W październiku 2015 prezydent Andrzej Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju

W 1956 r. był jednym z organizatorów komórki komunistycznej w Szkole Głównej Służby Zagranicznej aż do ukonstytuowania się ZMS, którego był członkiem. W okresie PRL zarejestrowany jako tajny współpracownik – kontakt operacyjny wywiadu PRL o pseudonimach “Rot”, “Ralf”, “Rauf”, “Serb”. http://niezalezna.pl/51764-tw-ralf-bedzie-opiniowal-kandydata-do-nagrody-solidarnosci

 1. Piotr Wiślicki – współtwórca Polin, współwłaściciel firmy Dantex. “Panie prezydencie, panie premierze w imieniu własnym – jak i myślę społeczności żydowskiej – chciałem bardzo podziękować za słowa, które wczoraj padły z ust panów o krytyce, o sprawie wystąpień ksenofobicznych, rasistowskich i antysemickich” – mówił. Podkreślił, że dzięki temu on i jego rodzina czują się bardziej bezpieczni. ” http://www.szih.org.pl/pl/Ludzie-Zarzad.html . Już w latach 90. bardzo angażowałem się w społeczną działalność środowisk żydowskich. Było to związane z moim żydowskim pochodzeniem, które długo się we mnie budziło …dlaczego długo? Bo to nie było proste, szczególnie po marcu 1968 było bardzo trudno. Po prostu bardzo się bałem. Wszystko się zmieniło, kiedy przestałem się bać swojego pochodzenia. https://www.forbes.pl/przywodztwo/wspoltworca-muzeum-historii-zydow-polskich-piotr-wislicki-wywiad/40myz3g
 1. dr Aleksandra Katarzyna Namysło – historyk, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, członek fundacji Brama Cukermana, IPN Kraków.
 2. dr hab. Andrzej Paczkowski – historyk, namiętny obrońca TW. Bolka
 1. Zygmunt Rolat – urodził się w 1930 roku w Częstochowie w zamożnej rodzinie żydowskiej. Były członek Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Filantrop.
 1. Artur Hofman – członek-założyciel B’nai B’rith Polska, aktor, reżyser i dziennikarz, działacz społeczności żydowskiej w Polsce, od 2006 przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, od 2009 redaktor naczelny Słowa Żydowskiego. /Wikipedia/
 1. Małgorzata Niezabitowska – rzeczniczka prasowa rządu stalinowskiego publicysty szkalującego żołnierzy polskiego podziemia, Tadeusza Mazowieckiego. Pochodzi ze starej rodziny ziemiańskiej herbu Lubicz. Od lat 90. działała w Komitecie Wspierania Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich. Od 2013 roku jest członkiem Rady Muzeum POLIN.
 1. Renata Wiśniewska – pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Muzeum Historii Żydów Polskich. http://www.szih.org.pl/pl/newsitem/62
 1. Jarosław Sellin – polityk PiS. były rzecznik prasowy rządu Jerzego Buzka, od 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Sformułowanie kryzys w odniesieniu do relacji polsko-izraelskich jest mocno na wyrost” (PAP).
 1. Albert Stankowski – stypendysta na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Od 2011 do 2015 członek zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce; w latach 2012-2015 kierownik działu zbiorów niematerialnych w Muzeum Historii Żydów Polskich, od 2013 członek Międzynarodowej Rady Muzeów, a od 2018 członek Rady Muzeum POLIN i dyrektor przyszłego Muzeum Getta Warszawskiego.
 1. dr Mateusz Szpytma – polski historyk i muzealnik, od 2016 zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

______________________________________________________________________________________________________________

“Muzeum Polin” zawsze po ciemnej stronie mocy

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne