Christianitas a przyszłość Europy

Christianitas a przyszłość Europy

Konferencja, Kraków, 16 marca 2018 r.

  • Ks. abp Marek Jędraszewski – Jana Pawła II próby ratowania Europy
  • Prof. Stanisław Grygiel – Europa to wydarzenie duchowe
  • Prof. Ryszard Legutko – Europejski spór o naturę ludzką
  • Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz – Europejska Großmutter. O możliwości dialogu między Europą prawdziwą i fałszywą
  • Dr Jacek Saryusz-Wolski – Uprowadzenie Europy. Tożsamość, solidarność i pomocniczość w praktyce integracji europejskiej
  • Red. Bronisław Wildstein – Tożsamość Europy a imigracja muzułmańska

 

O autorze: Józef Wieczorek

W XX w. geolog z pasji i zawodu, dr, b. wykładowca UJ, wykluczony w PRL, w czasach Wielkiej Czystki Akademickiej, z wilczym biletem ważnym także w III RP. W XXI w. jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego, założyciel i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, autor kilku serwisów internetowych i książek o etyce i patologiach akademickich III RP, publicysta, współpracuje z kilkoma serwisami internetowymi, także niezależny fotoreporter – dokumentuje krakowskie ( i nie tylko) wydarzenia patriotyczne i klubowe. Jako geolog ma wiedzę, że kropla drąży skałę.