Boska nowość

Święty Benedykt uwalnia nowicjusza od demona.

Cytat dnia

 

[Trzeba] rozbijać o Chrystusa jak o skałę wszystkie myśli przychodzące do serc, czyli nie wchodzić w głupie projekty i dyskusje z samym sobą.
św. Benedykt

Aby zyskać prawdziwą mądrość, trzeba wytrwale szukać woli Bożej, a poznawszy ją, być gotowym za nią iść. Św. Benedykt (ok. 480-547), patron Europy, umiał opuścić wszystko, by iść za Jezusem. Lata modlitwy i doświadczeń zaowocowały mądrością, dzięki której ułożył regułę życia, będącą podstawą wielu późniejszych zakonów. Módlmy się za jego wstawiennictwem, abyśmy żyli roztropnie, nie trwoniąc czasu na rzeczy bezwartościowe i pamiętając o celu naszego życia, jakim jest wieczność w domu Pana.

Katarzyna Zielińska, „Oremus” lipiec 2015, s. 49

 

Słowo Boże

Święto św. Benedykta, patrona Europy i opata

► Posłuchaj!

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 19, 27-29
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność».

ŚW. BENEDYKTA, OPATA – ŚWIĘTO

PIERWSZE CZYTANIE (Prz 2,1-9)

Nakłoń serce ku roztropności

Czytanie z Księgi Przysłów.

Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie.
On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34,2-3.4 i 6.9 i 12.14-15)

Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.

Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze, *
szukaj pokoju i dąż do niego.

W kościołach, które obchodzą uroczystość:

DRUGIE CZYTANIE (Dz 4,32-35)

Życie pierwszych chrześcijan

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 19,29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
stokroć tyle otrzyma
i życie wieczne odziedziczy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 19,27-29)

Porzucić wszystko dla Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”
Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Dlaczego trwasz przy Jezusie?

 

Święty Piotr obnaża przed Jezusem prawdziwe powody, dla których poszedł/wyruszył za Nim. Spodziewał się sukcesu, liczył na to, że dobrze inwestuje swój czas, liczył na to, że strata, jaką poniósł, idąc za Jezusem, opłaci mu się. To nic nowego i nic nadzwyczajnego. Czasami zdarza się, że człowiek po wielu latach orientuje się, że idzie za Bogiem tylko i wyłącznie dlatego, że traktuje Go jak polisę na życie. Zdarza się, że kapłani po wielu latach od wstąpienia do seminarium zaczynają odkrywać, dlaczego tak naprawdę w tym pierwszym odruchu wybrali drogę powołania kapłańskiego. Te pierwsze, głęboko ukryte przed człowiekiem powody często nie mają nic wspólnego z Jezusem jako osobą, z Ewangelią, z miłością do Boga, często są to powody bardzo zwyczajne, przyziemne. Tymczasem Bóg wcale się tym nie zraża, wcale Go to nie odrzuca. Bóg wykorzystuje te nasze powody, żeby nas zaprosić na swoją ścieżkę i potem tą drogą poprowadzić. Bóg potrafi zamienić wszystko w dobro i piękno.

 

Panie, Ty jesteś najlepszą nagrodą dla idących za Tobą, pozwól nam widzieć wszystko i wszystkich Twoimi oczami i oceniać wszystko w świetle wiary, nadziei i miłości.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś