Chcesz poznać Boga? Jest jeden sposób

Cytat dnia

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.

 

Słowo Boże

Świętych Apostołów Filipa i Jakuba Święto

► Posłuchaj!

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 14, 6–14
Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Jezus mówi do swoich uczniów, że idzie do Ojca. Wskazuje On również na siebie jako jedyną drogę do Ojca. Kroczyć tą drogą to dążyć do jedności z Trójcą Świętą. Do jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego Jezus zaprasza swoich naśladowców. Teraz w ciszy serca spróbuj usłyszeć to zaproszenie. Poprzez zaproszenie Chrystusa cała Trójca Święta powołuje cię do swojego życia.

Żyć życiem Trójcy Świętej na ziemi, to żyć logiką Boga. Przebywając razem z uczniami, Jezus uczy tej logiki. Jego jedność z Ojcem objawia się w Jego gestach i w wypowiadanych przez Niego słowach. Ta jedność jest źródłem Jego postępowania. Zastanów się nad tym, jak ty podejmujesz swoje decyzje. Czy poszukujesz bożego spojrzenia na sytuację, w której się znajdujesz?

Swoich naśladowców Jezus zachęca do wiary. Wiara w Niego ma stać się źródłem naszego postępowania. Jezus obiecuje, że wierzący dokona większych dzieł, niż On sam dokonał. Dzieło Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, zawsze jest zakorzenione w zamiarach całej Trójcy Świętej. Dzieło Jezusa to pojednanie człowieka z Bogiem i wprowadzenie go w głębokie uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej. Teraz spójrz na swoje codzienne słowa i czyny. Czy są one odbiciem twojej jedności z Bogiem?

Na koniec modlitwy w ciszy serca powtarzaj słowa psalmisty: Boże, Ty ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

PIERWSZE CZYTANIE (1 Kor 15,1-8)Zmartwychwstały Chrystus ukazał się JakubowiCzytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim Apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.

Oto słowo Boże.

W kościołach, w których obchodzi się uroczystość powyższe pierwsze czytanie(1 Kor 15,1-8) staje się drugim, a za pierwsze czytanie służy poniższe (Dz 1,3-8). W innych kościołach, gdzie obchodzi się tylko święto odczytujemy jedno czytanie (powyższe – 1 Kor 15,1-8), a poniższe opuszczamy.

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1,3-8)

Apostołowie świadkami Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.
Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19,2-3.4-5)

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,6b i 9c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem;
Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 14,6-14)

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Tomasza:
„Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”.
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Tak długo jestem z wami

 

Większość z nas przyjęła chrzest w dzieciństwie. Można więc powiedzieć, że całe swoje życie jesteśmy chrześcijanami. Jakie jest jednak nasze chrześcijaństwo? Czy znamy Jezusa? Czy potrafimy dostrzec w Nim Ojca? Czy dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu? Być może Jezus zwraca się i do nas tak, jak do Filipa: Jeszcze Mnie nie znasz, mimo że tak długo jestem z wami? W języku biblijnym słowo “poznać” nie oznacza jedynie umysłowego poznania. Określa się nim także wejście w bardzo bliską, intymną relację z drugą osobą. Intelektualne poznanie Boga to zbyt mało. Nie jest ono bez znaczenia, ale nie jest tym, do czego jesteśmy wezwani. On zaprasza nas do wejścia w bardzo osobistą relację poznania, w której rozpali się nasza miłość, a my będziemy się upodabniać do tego, który zawsze jest z nami.

 

Ojcze, Ty objawiłeś nam siebie w Jezusie. Dziękujemy Ci za to, że zawsze wychodzisz nam naprzeciw i przyciągasz nas do siebie.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

 

O autorze: Słowo Boże na dziś