Wspólnota_Piątek 28 października 2016r.

Jezus na świecie

Cytat dnia

 

Chrześcijaństwo uczy ludzi, że miłość jest więcej warta od inteligencji.

J. Maritain

Słowo Boże

Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Święto

Łk 6, 12-19

Z jakim nastawieniem wchodzisz na modlitwę? To dla ciebie obowiązek, postanowienie, czy może radość ze spotkania z ukochaną osobą? Jezus mógł spędzić na modlitwie całą noc, ponieważ Jego modlitwa nie męczyła, a wprost przeciwnie dodawała mu sił.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 6, 12-19
W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Jezus nie powołał dwunastu liderów, ale powołał wspólnotę, aby każdy z jej członków mógł służyć tak jak potrafi. Chrystus daje im siebie nawzajem, aby w tej małej grupie uczyli się kochać i przeżywać ze sobą chwilę radosne oraz trudne.

Pan Jezus zaczyna budować wspólnotę, fundament późniejszego Kościoła. Ta wspólnota jest budowana na „fundamencie apostołów”, jej kamieniami są żywe osoby. Przez następne kilka lat będą uczyć się jak pracować razem, jako jeden, powszechny, apostolski Kościół.

Ewangelista Łukasz wymienia apostołów po imieniu: Piotr, Jakub, Andrzej. Każdy otrzymuje swoje miejsce we wspólnocie. Brak jednej osoby, nie jest brakiem kogoś z tłumu, ale brakiem osoby, która ma imię, czyli odmienną od innych tożsamość. Każdy z Apostołów jest ważny. Ty jesteś ważny!

Wszyscy wybrani przez Jezusa na apostołów uczniowie byli ludźmi słabymi, jednak pozwalali się Mu formować. Można przypuszczać, co było treścią Jego rozmowy z Ojcem. Zapewne modlił się za swoich przyszłych apostołów. Wiedział, że do końca życia będą poddawani różnym próbom.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Ef 2, 19-22)

 

Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudo­wani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamie­niem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19, 2-5) 

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga,*
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 6, 12-19)

Wybór Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

My też jesteśmy wybrani

Ze wszystkich ewangelistów Łukasz najwyraźniej podkreśla obecność modlitwy w życiu Jezusa. Ukazuje Go jako modlącego się przed ważnymi momentami, poczynając od chrztu, a kończąc na krzyżu. Nie mogło zabraknąć modlitwy przed wyborem dwunastu apostołów. To pokazuje, jak bardzo Syn jest zakorzeniony w Ojcu i czyni wszystko zgodnie z Jego wolą. W tę mistykę Jezus wprowadza apostołów. Zostali oni wybrani i powołani, aby być Jego stałymi towarzyszami, zwłaszcza podczas podróży do Jerozolimy. Na tej drodze powoli stawali się świadkami wszystkiego, co ich Mistrz mówił i czynił. W końcu nadejdzie moment, że będą świadczyli o Zmartwychwstaniu. Tę prawdę zaniosą odważnie po same krańce ziemi.

Jezu, wierność apostołów daje mi nadzieję, że można iść za Tobą i wytrwać do końca. Jestem wezwany przez Ciebie po imieniu, abym ukazywał prawdę Ewangelii. Idę, bo jestem posłany.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

_____________________________________________________________________________________________________________

Jezus wybiera każdego z nas – Łk 6, 12-19

O autorze: Słowo Boże na dziś

Brak komentarzy

Skomentuj notkę, rozpoczynając dyskusję...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*