Misja Jezusa trwa nadal_Czwartek 27 października 2016r.

Jezus lamentujacy nad Jeruzalem

Cytat dnia

 

Nie zaniedbujcie żadnej okazji czynienia dobra. Jeżeli zostawia się jedno dobro, aby szukać czegoś lepszego, traci się jedno i nie znajduje tego drugiego.

Św. Franciszek Salezy

 

 

Nauka, praca, obowiązki… Być może jesień już dała ci się we znaki. Ciągle masz coraz więcej do zrobienia, a czasu jakby coraz mniej. Życie przepracowane i w pośpiechu – ale jaki ma to sens? Czy życie to tylko obowiązki?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 13, 31-35
W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Jezusa: «Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić». Lecz On im odpowiedział: «Idźcie i powiedzcie temu lisowi: „Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu”. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”.»

Niekiedy zdarza się, że innym ludziom wydaje się, że wiedzą lepiej, jak powinieneś postępować. Tak samo było z Jezusem. Chcąc uchronić Go od śmierci, inni mówili Mu, co ma zrobić. Jednak Jezus pokazuje, że dobrze wie, jaka jest Jego misja. Wie, że umrze, ale jeszcze nie teraz.

Uczysz się, żeby stać się mądrzejszym. Pracujesz, żeby mieć pieniądze na utrzymanie, na rozrywkę. Ale czy twoje życie polega tylko na tym? Celem twojego życia jest coś więcej: człowiek został stworzony po to, żeby Boga chwalił, czcił i Jemu służył. To nie jest osobne zadanie, ale cel, który masz realizować we wszystkim, co robisz.

Chwalić Boga to dać Mu powód, by mógł się tobą pochwalić, że robisz coś dobrego. Czcić oznacza, żeby twoje czyny prowadziły innych ludzi do Boga, żeby i oni w Niego uwierzyli i Go czcili. Służyć znaczy po prostu, żeby Bóg mógł się tobą posłużyć w dziele zbawienia wszystkich ludzi. To jest twoja misja, abyś w ten sposób mógł osiągnąć życie wieczne.

Jezus przyszedł na świat, żeby wybawić ludzi od grzechu, ale Jego misja nadal trwa i uczestniczy w niej każdy człowiek. Nie daj sobie nigdy wmówić, że to, co robisz, jest bez sensu. Jezus ma wszystko pod kontrolą, a ty tylko Mu zaufaj.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 6,10-20)

Walka chrześcijan ze złym duchem

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

W końcu, bracia, bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę za tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 144,1a i 2abc.9-10)

Refren: Błogosławiony Pan, Opoka moja.

Błogosławiony Pan, Opoka moja. *
On mocą i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą, *
moją tarczą i schronieniem.

Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
Ty królom dajesz zwycięstwo, *
Tyś wyzwolił sługę Twego, Dawida.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 19,38)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie i chwała na wysokościach.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 13,31-35)

Jezus wierny swojemu posłannictwu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa : „Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić”.
Lecz On im odpowiedział: „Idźcie i powiedzcie temu lisowi : «Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu». Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą.
Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: «Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie»”.
Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Jezus uczy nas ufności i odwagi

Łukasz znaczną część swojej Ewangelii poświęcił podróży Jezusa do Jerozolimy, ukazując Go jako Boskiego Wędrowca, który dziś, jutro i pojutrze musi być w drodze, aż dojdzie do kresu swojej misji. Choć wie On, co Go tam czeka, to jednak idzie z całkowitą konsekwencją. Nikt ani nic nie jest w stanie Go przerazić czy zniechęcić do kontynuowania zbawczej wędrówki, nawet ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony Heroda. Jezus objawia się jako prorok, który zostanie odrzucony. Jakże smutno brzmi w tym kontekście zapowiedź pustego domu – lud wybrany nie poznał czasu nawiedzenia i nie dał się zgromadzić w jedno. Dziś także przyjście Błogosławionego jest wyśmiewane, atakowane i odrzucane.

Panie, idąc do Jerozolimy, pokazujesz, że nic nie jest w stanie zawrócić Cię z tej drogi. Pragnę w ten sam sposób iść do Ciebie, ufnie i bez lęku, aby znaleźć się w Twoich objęciach.


Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Biblos

Obserwatorzy służby Jezusa dostrzegali, że niewielu uzdrowionych i niewielu z ludzi nauczanych przez Niego, uwierzyło w Niego jako Syna Bożego, i ich Zbawiciela. Jezus wyjaśnił uczniom dlaczego „tylko niewielu jest takich, którzy dostępują zbawienia”. Uczniowie zrozumieli, że królestwo Boże jest jeszcze ukryte, małe, lecz rozwijające się.

(…)

Jezus używa więc wobec Heroda ostrego epitetu. Nazwanie kogoś „lisem” charakteryzuje daną osobę jako bezwartościową, nikczemną, zdradziecką lub knującą niecne intrygi.

Farzyzeusz działający w dobrej wierze nakłania Jezusa, aby opuścił obszar jurysdykcji Heroda Antypasa, w Galilei byłby bezpieczny. Prokuratorem Judei jest Piłat. Jerozolima jest podporządkowana jemu, a nie Herodowi Agryppie.

Jeruzalem to inna nazwa Jerozolimy głównego miasta Judei. Jerozolima jest głównym ośrodkiem pobożności religijnej, jest także miejscem, w którym zginęło już wielu proroków. Jednak wybór Jerozolimy na odpowiednią scenerię dla śmierci Jezusa mógł zaszokować wielu Jego słuchaczy. Autorem planu zbawienia jest Bóg, to Ojciec Jezusa ustala ten plan, a nie Herod. Jezus musi tam przybyć, bo Bóg Ojciec tak chce.

_____________________________________________________________________________________________________________

Pustka bez Boga

komentarz Mieczysława Łusiaka SJ/ Deon

Miasto bez Boga jest puste. Dom bez Boga jest pusty. Nawet jeśli jest w nim bardzo dużo ludzi. Jest tak dlatego, ponieważ dom bez Boga podobny jest do domu, z którego zabrano rodziców i zostały w nim same dzieci. Bez Boga jesteśmy sierotami.

 

Czasem ludzie jakby zabierają nam Boga (kiedy na przykład dają o Nim złe świadectwo), ale czasem może być też tak, że to my wyrzucamy go z naszego domu.  Bóg jednak nigdy o nas nie zapomni i zawsze będzie do nas wracał, prosząc byśmy Go do siebie przyjęli. On nigdy się nas nie wyrzeknie. Prędzej czy później zmęczymy się życiem z dala od Boga i wszyscy będziemy lgnąć do Niego. Taką mam nadzieję.

______________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś