Nie bójcie się!_Piątek 14 października 2016 r.

Jezus i wróble

Cytat dnia

Kiedy coś czynisz, mówisz i myślisz, zatroszcz się, aby to wszystko służyło dobru twojej duszy.

Ks. Bosko

 

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

Łk 12, 1-7

Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie, wokół ciebie jest mnóstwo ludzi. Mimo tego, Pan Jezus podchodzi właśnie do ciebie. Posłuchaj Go.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 12, 1-7
Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».

Pan Jezus gromadził wokół siebie zawsze tłum zaciekawionych ludzi. Chcieli spotkać proroka, usłyszeć Jego słowa, ale dość często na zaspokojeniu ciekawości się kończyło. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus swoje słowa kieruje przede wszystkim do swoich uczniów. Być może wiedział, że te trudne słowa będą im potrzebne? Czy ty czujesz się uczniem Jezusa? Czy potrafisz słuchać Jego słów i je wypełniać?

Słowa skierowane do apostołów mają jeszcze inne znaczenie. Będą oni pełnić podobne role społeczne jak faryzeusze, będą przywódcami religijnymi. Jezus przestrzega ich, by nie żyli obłudnie, aby potrafili żyć tak, jak nakazuje Jezus. A czy ty potrafisz być autentyczny w wyznawaniu swojej wiary?

Zawsze gdy dostrzegasz, że Pan Jezus przemawia do ciebie, wiedz, że jesteś kimś wyjątkowym. Tak jak apostołowie otoczeni tłumem. Uświadomienie sobie tego jest potrzebne, by stać się głosicielem Słowa Bożego. Jeżeli zabraknie ci entuzjazmu to kto usłyszy głos Boga przemawiającego przez ciebie?

Proś o Ducha Świętego, by pomagał tobie w słuchaniu i radowaniu się Bogiem, obecnym w twoim życiu.

Biblos

Wiara usuwa lęk przed ludźmi i dodaje im odwagi do posłuszeństwa Bogu. Usprawiedliwiona jest bojaźń Boża, czyli szacunek wobec autorytetu Boga.

______________________________________________________________________________________________________________

 

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 1,11-14)

Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
W Chrystusie dostąpiliśmy udziału również my, synowie Izraela, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy głoszenie prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim także, uwierzywszy, zostaliście opatrzeni pieczęcią, obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa na odkupienie, to jest nabycie wyłącznej własności przez Boga, ku chwale Jego majestatu.
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 33, 1-2.4-5.12-13)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło, godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski. Refren.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
i Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 32,22)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei,
którą pokładamy w Tobie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 12,1-7)

Głoście słowo Boże bez obawy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie.
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”.
Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Nie marginalizować zła i ufać Panu

Coraz mniej ludzi wierzy w Szatana jako ich realnego i najgroźniejszego nieprzyjaciela, który naprawdę zagraża zbawieniu i jest w stanie zepchnąć człowieka do piekła. Trudno powiedzieć, co do tego doprowadziło. Czy malarstwo ukazujące Szatana coraz bardziej karykaturalnie lub komicznie? A może filmy przedstawiające tak przerażające sceny, że później człowiek boi się cienia na ścianie, ale nie diabła, albo ostatecznie tylko się śmieje? Jezus mówi, aby się bać diabła. Jednak bać się można tylko tego, w kogo się wierzy, że istnieje. Imię Szatan oznacza “przeciwnik”. Jest on nim, gdyż chce odebrać nam szczęście wieczne. Niech nie zwodzi nas kwas faryzeuszy, którzy dążą do tego, aby diabła ukazać jedynie jako przestarzałą bajkę.

Panie, wyzwól mnie z niepotrzebnych lęków, które uniemożliwiają mój właściwy rozwój. Ochroń mnie także przed marginalizowaniem zła, które mi rzeczywiście zagraża w tym życiu.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Ewangelia: największe zagrożenie dla chrześcijanina

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś