Bóg wysłuchuje modlitw tych, którzy Mu zaufali i Go miłują_Czwartek 6 października 2016 r.

Proś_2

Cytat dnia

Modlitwa nie jest bezczynnym spędzaniem czasu staruszek. Zrozumiana w swojej wartości i właściwie stosowana jest najpotężniejszym sposobem działania.

(Gandhi)

___________________________________________________________________________

Słowo Boże

św. Brunona, prezbitera

Łk 11, 5-13

Zatrzymaj się na chwilę, posłuchaj, co dziś Jezus chce ci powiedzieć na temat modlitwy.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 11, 5-13
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus opowiada o człowieku, który przychodzi do swojego przyjaciela o bardzo późnej porze i prosi go o pomoc. . Dzięki swojej wytrwałości otrzymuje to, czego pragnie. Jezus podkreśla tu konieczność ufnej i wytrwałej modlitwy. A ty, jak się modlisz? Z przyzwyczajenia, pobożnie, czy wytrwale i natrętnie. Czy z wielkim zaangażowaniem pukasz do Bożego serca?

Dojrzała modlitwa, to żywa rozmowa z Bogiem o twoim życiu, o twoich pragnieniach i potrzebach. Jezus obiecuje, że to o co prosisz, zawsze otrzymasz, a to czego szukasz, znajdziesz. Czy masz świadomość twoich pragnień i prawdziwych potrzeb? Czy odróżniasz je od chwilowych zachcianek?

Człowiek z dzisiejszej Ewangelii prosi o chleb nie dla siebie, ale dla swojego gościa. Chce zaspokoić potrzeby przyjaciela, który przybył do niego zmęczony podróżą. Bardzo ważne jest, aby się wzajemnie za siebie modlić. Czy pamiętasz w swojej modlitwie o potrzebach innych ludzi?

Na zakończenie podziękuj za wszystko, co otrzymałeś oraz przeproś Pana Boga za twoje zaniedbania.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Ga 3,1-5)

Ducha otrzymaliśmy dlatego, że wierzymy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście na skutek wypełniania Prawa za pomocą uczynków czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze?
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Łk 1,68-69.70-71.72-73.74-75)

Refren: Wielbijmy Boga, bo swój lud wyzwolił.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swojego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków.
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze.
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca.
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 11,5-13)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: «Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie».
Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.
Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Bóg nigdy nie odmawia dobra

Przywołane dary i ich ewentualne zamienniki Mają wymiar symboliczny. Chleb, ryba i jajko to symbole życia. Życie, które się rozwija (jajko), jest podtrzymywane na ziemi (chleb) i prze-chodzi w wieczność (grecki rzeczownik “ryba” jako anagram wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Zbawiciela). Z kolei kamień, wąż i skorpion są symbolami grzechu i śmierci. Wąż zwiódł Ewę, przez co grzech i śmierć zadomowiły się na świecie, kamień jest narzędziem wykonania najcięższego wyroku śmierci, a skorpion ma moc szkodzenia. Nikt nie odważy się na taki śmiercionośny gest wobec bliźniego, zwłaszcza tak bliskiego jak własne dziecko. Bóg, nasz najwierniejszy Przyjaciel i najlepszy Ojciec, nigdy nie odmówi dobra, gdy z dziecięcą ufnością Go prosimy.

Panie, Ty uczysz mnie nie tylko słów modlitwy, ale także w jaki sposób mam się modlić. Wytrwale proszę o dobro dla siebie i moich bliskich, abym mógł radować się w Duchu Świętym.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś