Mity i fakty a rzeczywiste zagrożenie dla systemu bankowego i budżetu państwa

NISS

“Co bardzo istotne, w momencie udzielenia kredytu, banki nie posiadały pieniędzy na jego udzielenie, (banki wykreowały pieniądz z niczego metodą księgową – pozwala na to prawo bankowe!). Banki komercyjne posiadają przywilej udzielania kredytów, które wyraźnie różnią się od pożyczki (przy pożyczce koniecznym jest posiadania pieniędzy, które się pożycza)”.

 

Notatka prasowa

W dniu 9 września 2016 r w siedzibie Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych (NISS) odbył się pierwszy z cyklu, ekspercki panel, w ramach projektu NISS pod nazwą: CHFrankowcy.pl. Temat panelu:

Mity i fakty a rzeczywiste zagrożenie dla systemu bankowego

i budżetu Państwa Polskiego, w kontekście narastającego problemu społecznego,

jakim jest zagadnienie tzw. kredytów frankowych

 

W panelu oprócz ekspertów Izabeli Litwin, Krzysztofa Lewandowskiego, Piotra Jankowskiego oraz Andrzeja Zaleskiego uczestniczył Poseł Andrzej Maciejewski, sprawozdawca ustawy: O restrukturyzacji kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty innej iż waluta polska oraz o wprowadzeniu zasady udzielania takich kredytów – Druk Sejmowy 729.

Prelegenci zwrócili uwagę na to, że:

 1. Zmanipulowany jest przekaz banków, próbujących przedstawiać nienależne im zyski banków, jako straty. Banki nie poniosą straty z tytułu przeliczenia kredytów pseudofrankowych na PLN, ponieważ różnice kursowe wynikające ze wzrostu wartości CHF w stosunku do PLN są księgowane w rozliczeniach międzyokresowych przychodów i kosztów (dawniej dochody przyszłych okresów). Operacja ta nie jest wynikowa i nie ma wpływu na zysk ani na wypłatę dywidendy. Co do zasady może być zaksięgowana jako operacja wynikowa dopiero po spłacie kapitału z umowy kredytowej.

 2. Nagminne są przekłamania, w narracji banków, dotyczące nazewnictwa kredytów. Otóż poprawnie są to kredyty złotowe denominowane/indeksowane do CHF (czyli z „zaszytym” w kredycie złotowym dodatkowym instrumentem finansowym, narażającym nieświadomego niczego kredytobiorcę na ryzykowną grę na kursach walutowych).

 3. Kredyty złotowe denominowane/indeksowane do CHF powinny być księgowane w złotych, ponieważ w złotych była wypłacana wartość kredytu. Mówienie o przewalutowaniu (złotych na złote) jest kolejnym absurdem w narracji banków, które próbują wmówić społeczeństwu jakoby wypłata następowała w CHF.

 4. Co bardzo istotne, w momencie udzielenia kredytu, banki nie posiadały pieniędzy na jego udzielenie, (banki wykreowały pieniądz z niczego metodą księgową – pozwala na to prawo bankowe!). Banki komercyjne posiadają przywilej udzielania kredytów, które wyraźnie różnią się od pożyczki (przy pożyczce koniecznym jest posiadania pieniędzy, które się pożycza). Przywilej banków kreacji pieniądza kredytowego oraz udawana pozycja „profesjonalnej instytucji zaufania publicznego” nie może być wykorzystywana przez banki do naciągania społeczeństwa na ukryte formy ryzyka oraz związane z tym koszty.

 5. Ujawniono faktyczne przejmowanie na własność depozytów składanych na naszych kontach bankowych. Stan faktyczny jest taki, że właścicielem naszych depozytów jest bank a deponenci, czyli my jesteśmy jedynie wierzycielami banku. Prowadzi to do sytuacji prawnej, w której składane przez nas w banku depozyty przestają być naszą własnością.

 6. Ujawniono zalecenie central banków zagranicznych, przekazywane ich filiom działających w Polsce, nakazujące skup CHF od NBP. Zgodnie z przepisami NBP nie może odmówić takiego zakupu. Zdiagnozowano, że takie zalecenie central banków zagranicznych może znacząco zmniejszyć naszą rezerwę dewizową i działać destabilizująco na nasz system finansowy.

Uczestnicy panelu zgodnie podnosili problem, że to banki – kreując kredyty w złotych denominowane/indeksowane do CHF – spowodowały katastrofę społeczną i zdestabilizowały budżety domowe wielu rodzin w Polsce. Jest to drenaż finansowy ok. 700 tys. rodzin (czyli ok. 2 mln osób) przez banki prywatne, które w dużej mierze transferują nienależne zyski za granicę.

Ten proceder jest jednym z czynników „epidemii” samobójstw z przyczyn ekonomicznych, rozbijania rodzin, wykluczenia społecznego. Taki drenaż zasobów i pracy polskich rodzin odbije się katastrofalnie na budżecie Państwa, kondycji finansowej i psychicznej polskich rodzin, możliwościach rozwoju Polski.

Wnioski z debaty:

 • Rozwiązanie problemu tzw. kredytów frankowych to sprawa honoru i obowiązku struktur państwa polskiego, w państwie prawa i w państwie sprawiedliwości, które ma obowiązek chronić swoich obywateli przed bezprawnym, szkodliwym i toksycznym działaniom korporacji finansowych.

 • Wadliwa architektura finansowa zaimplementowana w Polsce, patologiczny stosunek instytucji finansowych wobec obywateli, finansowanie budżetu państwa pieniądzem dłużnym, muszą być jak najszybciej zmienione.

 • Musi powstać związek wszystkich organizacji, stowarzyszeń i fundacji, działających wspólnie w kierunku zmiany obecnej architektury finansowej oraz przeciw toksycznym działaniom korporacji bankowych i finansowych.

  Związek ten powinien stać się skuteczną przeciwwagą dla bankowej organizacji lobbystycznej, jaką jest Związek Banków Polskich, (de facto jest to raczej związek banków działających w Polsce). Budowanie tego związku należy rozpocząć od zaraz.

Biuro Prasowe NISS

Kontakt: biuro@niss.org.pl

tel: 531 220 191

______________________________________________________________________________________________________________

O autorze: niss