Czy zarzuciłeś kiedyś sieć w Imię Boże?_Czwartek 1 września 2016 r.

Połów_2

Cytat dnia

Wraz z Duchem Świętym wszystko widzimy duże:

widzimy wielkość najmniejszych czynów spełnionych dla Boga

oraz wielkość najmniejszych błędów.

Św. Proboszcz z Ars

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

bł. Bronisławy, dziewicy

Łk 5, 1-11

Wycisz swoje serce i wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Jest dużo osób,  które chcą słuchać Jezusa. Zobacz też rybaków, którzy po nieudanym połowie płuczą sieci. Jednym z nich jest Piotr.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 5, 1-11
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Jezus wszedł na jedną z zacumowanych łodzi i nauczał. Gdy skończył poprosił Szymona, aby wypłynął na głębię i zarzucił sieci. Rybacy mieli za sobą całą noc nieudanych połowów i takie działanie mogło wydawać się irracjonalne. Piotr jednak odpowiada: „na Twoje słowo zarzucę sieci”. Słowo Jezusa stało się dla niego ważniejsze niż ludzkie racje. Pomyśl, czy chciałbyś wypłynąć z apostołami na głębię?

Cudowny połów, którego dokonali, poruszył głęboko Piotra. Pada przed Jezusem na kolana i nie nazywa Go już Mistrzem, ale Panem. Określenie Pan – Kyrios w Piśmie Świętym odnosi się do Boga. Piotr wypływając na połów z Jezusem wykonał nie tylko pracę fizyczną, ale też pracę serca. Przebył duchową podróż od Jezusa Mistrza do Jezusa Pana i był gotów przyjąć swoje powołanie.

Pan wciąż stoi nad brzegiem i szuka ludzi gotowych pójść za Nim… Jezus chce wejść także do łodzi twojego życia i mówi: „Nie bój się! Twoja grzeszność nie jest przeszkodą, aby pójść za Mną”. Czy chcesz, tak jak Piotr, podjąć duchową podróż z Jezusem? Wsłuchaj się ponownie w tekst Ewangelii i pragnienia swojego serca.

„Wiele opuścił, kto nic nie zatrzymał”. Podziękuj Jezusowi, który wciąż powołuje ludzi, aby zostawili wszystko i poszli za Nim. Jeśli chcesz, poproś o to i ty.

Liturgia słowa na dziś

 

PIERWSZE CZYTANIE  (1 Kor 3,18-23)

Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.
Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 24,1-2.3-4ab.5-6)

Refren: Pańska jest ziemia i co ją napełnia.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 4,19)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA  (Łk 5,1-11)

Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”.
A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”.
Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”.
I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Wiara daje odwagę

Wokół Jezusa gromadzą się nie tylko ci, którzy szukają u Niego uzdrowienia, ale również ci, którzy chcą Go słuchać. Objawia się On jako prorok potężny w czynie i słowie (Łk 24, 19). Dlatego połów można uznać za czynność symboliczną, do której często odwoływali się prorocy Starego Testamentu. Stanowi on zapowiedź Kościoła, który będzie wypływał na głębię pogańskiego świata i przygarniał nowych ludzi, którzy uwierzą w Chrystusa. Do tej posługi od samego początku są powołani apostołowie na czele z Piotrem. On musi wykazać się nie tylko odwagą i posłuszeństwem wobec słów swojego Mistrza, ale nade wszystko wiarą, która jako dobrze wymierzony skok w ciemność, nie pozwoli zatonąć mu w owej głębi.

Jezu, mój Mistrzu, pozwól mi dostrzec Twoją obecność pośród codziennych zajęć, a zwłaszcza podczas niepowodzeń. Na Twoje słowo wypływam śmiało na głębię, aby ujrzeć Twoją chwałę.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks.Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

_____________________________________________________________________________________________________________

Ewangelia: ufasz Jezusowi czy swojej logice?

fot. shutterstock.com

Komentarz do Ewangelii:

 

W życiu każdego człowieka Jezus chce dokonać rzeczy, które są zdumiewające. Potrzebuje jednak naszego przyzwolenia. Potrzebuje, abyśmy wiele rzeczy robili “na Jego słowo”. A na ogół są to rzeczy z pozoru nielogiczne. Trzeba zaufać! Trzeba zaufać przede wszystkim Bożym przykazaniom, że są dobrymi wskazówkami. Potrzebne jest jednak zaufanie także w codziennych wydarzeniach, których znaczenia w pierwszej chwili nie rozumiemy. Nie ufajmy natomiast zbytnio swojej logice, bo może nas ominąć coś zdumiewającego.

_____________________________________________________________________________________________________________

Poszukiwania

 

Jak znaleźć chłopaka? Jak spotkać męża?

2ryby

Nie oszukujmy się. To jeden z większych problemów współczesnych kobiet. Presja społeczeństwa, przyjaciół i znajomych jest trudna do zniesienia. Wizja szczęśliwego życia i założenia rodziny motywuje do działania. Wtedy pojawia się pytanie: jak szukać? Posłuchajcie:

______________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś