Współczesny człowiek wstydzi się i boi uwierzyć w potęgę imienia Jezus_Środa, 6 lipca 2016 r.

Rozesłanie apostołów_m

Cytat dnia

 

 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego pili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie (Mk 16, 17-18).

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Mt 10, 1-7

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powołuje swoich uczniów. Wybiera dwunastu i wzywa ich po imieniu. Wskazuje im konkretną drogę. I ty spróbuj dzisiaj, słuchając Słowa Bożego, pomyśleć, do czego wzywa cię Bóg.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza.
Mt 10, 1-7
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”».

W usłyszanym przed chwilą tekście Ewangelii Jezus przywołuje do siebie dwunastu swoich uczniów. Aby odpowiedzieć na czyjeś wołanie trzeba być czujnym, otwartym, umieć nasłuchiwać. Zastanów się, czy wśród zgiełku dzisiejszego świata potrafisz zadbać o ciszę, dzięki której będziesz mógł słyszeć głos Chrystusa. Czy może czasami zdarza ci się zagłuszać swoje serce z obawy przed tym, do czego wzywa cię Bóg?

Jezus powołując swoich uczniów udziela im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali oraz leczyli wszystkie choroby i słabości wśród ludzi. Nie zostawia ich samych sobie, ale daje im siłę i moc do wykonania misji, którą im powierzył. Po raz kolejny Jezus ukazuje się również jako dobry pasterz, wysyłając swoich uczniów do owiec, które poginęły. Daje im zadanie, aby szli z radosnym zawołaniem „Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, zastanów się, czy dociera do ciebie wołanie Chrystusa. Czy czujesz się wyjątkowym dzieckiem Boga, do którego Jezus zwraca się po imieniu? Czy potrafisz odrzucić zgiełk dzisiejszego świata i ucieszyć się ze słów o zbliżającym się królestwie niebieskim?

Proś dziś Jezusa, aby przemieniał twoje serce. Abyś w ciszy swojej duszy zawsze był gotowy odpowiedzieć na Jego wezwanie i potrafił rozradować się dobrą nowiną, którą do ciebie kieruje.

 

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Oz 10,1-3.7-8.12)

Nadszedł czas, by szukać Pana

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.

Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców: lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! Pan ich ołtarze rozwali i stele powywraca. Powiedzą wtedy: „My nie mamy króla, bośmy się Pana nie bali, zresztą cóż nam król pomoże”.
Upadnie Samaria, a król jej jest niby piana na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen, grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: „przykryjcie nas!”, a wzgórzom: „padnijcie na nas!”
Posiejcie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; karczujcie nowe ziemie! Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 105,2-3.4-5.6-7)

Refren:Zawsze szukajcie Bożego oblicza.

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.

Rozważajcie o Panu i Jego potędze; *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem; *
Jego wyroki obejmują świat cały.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 10,1-7)

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania : „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie»”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Zagubione owce

Apostołowie powołani przez Jezusa są zapowiedzią nowego Ludu Bożego. Świadczy o tym ich liczba, która odpowiada liczbie pokoleń izraelskich. Ponadto zwrot takie są imiona rozpoczynał też Księgę Wyjścia. Niegdyś w Egipcie dwanaście pokoleń rozrosło się w wielki naród. Teraz apostołowie zapowiadają rozwój królestwa. Będą to czynili przez zaspokojenie głodu na całym świecie, uwalniając od złych duchów, uzdrawiając z różnych chorób i głosząc, że nadchodzi już królestwo niebieskie. Początek misji Dwunastu ma jednak polegać na odnalezieniu zagubionych owiec, czyli tych, którzy się zagubili. Ta część posługi apostolskiej jest zawsze aktualna, bo dziś w Kościele jest jeszcze wiele zagubionych owiec.

Panie, znasz nasze serca i wiesz, kogo wybierasz do głoszenia Twojej Ewangelii i budowania Królestwa Bożego na ziemi. Wezwany po imieniu przez Ciebie idę tam, gdzie mnie posyłasz.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Ewangelia: Jezus podzielił się z nami swoją władzą

(fot. shutterstock.com)

Rozważanie do Ewangelii

Powołując dwunastu apostołów Jezus podzielił się swoją władzą z ludźmi. Każdemu z nas Jezus chce dać chociaż trochę swojej władzy. Tak! Władzy! Tu nie chodzi tylko o jakieś zwykłe dary, o jakieś umiejętności, czy coś podobnego. On daje nam swoją władzę! Wprawdzie nie całą, ale jednak… Jest to przejaw wielkiego zaufania do nas. Judasz to zaufanie zniweczył. Jest ono bowiem wielkim “kredytem”, który daje nam Jezus. Możemy go wykorzystać, pomnażając jego wartość, a możemy też zmarnotrawić. Wybór należy do nas.
______________________________________________________________________________________________________________
Biblos
(…)

Adresatami głoszenia będą na razie tylko Judejczycy. Judejczycy muszą najpierw uwierzyć w Jezusa, a dopiero później zrozumieją, że ludzie z innych narodów mają ten sam dostęp do zbawienia przez wiarę w Jezusa, jak oni. Poganie i Samarytanie uwierzą w Jezusa, kiedy będzie już można mówić o zmartwychwstaniu Jezusa.

Uczniowie mają pójść najpierw do Judejczyków, do tych ludzi, którzy już spotkali Jezusa, do ich znajomych, do ludzi zainteresowanych. Muszą się najpierw nauczyć głoszenia wśród swoich, zanim będą to czynili owocnie w innych narodach. O głoszeniu ewangelii innym narodom Jezus powie więcej po swoim zmartwychwstaniu. Owocną służbę misyjną apostołowie i pozostali uczniowie będą mogli prowadzić dzięki mocy Ducha Świętego.

______________________________________________________________________________________________________________

O autorze: Słowo Boże na dziś

Brak komentarzy

Skomentuj notkę, rozpoczynając dyskusję...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*