Profesor Diabelski lobbuje w Watykanie

wypędzenie szatana

Intensywny lobbing na rzecz Kościoła Otwartego (czytaj rozproszonego), a także Społeczeństwa Otwartego (czytaj bezbronnego) jest działaniem wspomagającym osiągnięcie nowego wspaniałego porządku, przyjętego dobrowolnie przez rozbite narody i zalęknione społeczności. Pokój i poczucie bezpieczeństwa mają być zapewnione kosztem całkowitego zrzeczenia się ludzkiej godności i wolności. Najbardziej odrażające substytuty tej ostatniej, mają być dozwolone po zniesieniu moralności i zastąpieniem jej doszlifowanymi “prawami człowieka”.

Pomimo że sam plan NWO stanowi przysłowiową tajemnicę poliszynela, jego realizacja postępuje naprzód. Znany z dobroczynności i humanizmu, profesor Diabelski od dłuższego czasu lobbuje za światowym pokojem. Niewykluczone, że ostatni apel do papieża Franciszka o zmianę katechizmu Kościoła Katolickiego w kwestii wojny sprawiedliwej, jest tego dobitnym przykładem.

Do rezygnacji z teorii „wojny sprawiedliwej” oraz rozwijania duchowości i działań odrzucających przemoc wezwali uczestnicy watykańskiej konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę Iustitia et Pax oraz Pax Cristi International.

“Na zakończenie czterodniowych obrad poprosili też Ojca Świętego o napisanie encykliki na temat nie uciekania się do przemocy i o sprawiedliwym pokoju.

Zdaniem uczestników watykańskiej konferencji w przeszłości zbyt często powoływano się na teorię „wojny sprawiedliwej”, by usprawiedliwiać i podejmować działania militarne.
„Dla naszego Kościoła nadszedł czas, aby był żywym świadkiem i inwestował znacznie większe środki ludzkie i finansowe na rzecz promowania duchowości i praktyk czynnej rezygnacji z przemocy oraz formowania i szkolenia naszych wspólnot katolickich w skutecznych działaniach odrzucających przemoc” czytamy w opublikowanym wczoraj oświadczeniu.

Katechizm Kościoła Katolickiego apeluje o unikanie wojny. Jednocześnie przytacza następujące warunki usprawiedliwiające podjęcie działań militarnych (n. 2309):
– aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;
– aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne;
– aby były uzasadnione warunki powodzenia;
– aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia”.
KAI/gosc.pl/

Wojna sprawiedliwa (obronna);(łac. bellum iustum) – koncepcja filozoficzna, według której istnieją wojny słuszne, będące przeciwieństwem wojen agresywnych (niesprawiedliwych).

_____________________________________________________________________________________________________________

 Fot. w ikonie wpisu: Reuters

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne