Nacjonalizm Chrześcijanski – wykład dr Krzysztofa Kawęckiego

W portalu Blogpress.pl przeczytałam informację:

“Dr Krzysztof KAWĘCKI – NACJONALIZM Chrześcijański – Kościół, Naród i Państwo w polskiej myśli narodowej
29 marca, w godzinach 19:30 – 21:30
Warszawa, ul. Wspólna 51, lokal Rady Osiedla Koszyki – wejście od podwórka.
Organizatorzy: Centrum Edukacyjne Powiśle
29.03 wtorek, godz. 19.30 – zapraszamy na wykład z okazji dwóch wielkich Rocznic: 1050. Lecia Chrztu Polski i 90. Lecia Obozu Wielkiej Polski, którego zeszytem programowym była broszura “Kościół, Naród i Państwo” Romana Dmowskiego. Oto podstawy Polskiej Myśli Narodowej – oto podstawy Polskiego Nacjonalizmu Chrześcijańskiego {TUTAJ}

Na facebooku {TUTAJ} podano dodatkowo:

“Publicysta i wykładowca akademicki, w przeszłości m.in. Vice- Minister Edukacji Narodowej w rządzie AWS i Prezes Prawicy Narodowej a obecnie Vice-Prezes Prawicy Rzeczypospolitej dr Krzysztof KAWĘCKI wygłosi wykład na temat miejsca Katolicyzmu w Polskiej Myśli Narodowej.”.

Do lokalu Rady Osiedla Koszyki przyszło o 19:30 dwadzieścia kilka osób. Wykład zaczął się o 19:40. Filmowała go telewizja TAKT.TV [relacja wideo powinna się wkrótce ukazać na jej stronie internetowej {TUTAJ}], a nagrywał dźwięk p.Witold Zieliński. Prowadzący spotkanie p. Rafał Mossakowski przedstawił gościa, omawiając obszernie jego dokonania, oraz zachęcając do nabycia książek Kawęckiego. Następnie dr Kawęcki rozpoczął od stwierdzenia, że początkowo [pod koniec XIX wieku nacjonalizm wcale z chrześcijaństwem kojarzony nie był. Prelegent mówił nawet o “nacjonalizmie pogańskim”. Dominował w nim nurt liberalno-pozytywistyczny.

Zmieniało się to jednak w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Sam Roman Dmowski zauważył w roku 1927 pisząc cytowaną w zaproszeniu broszurę, że: “katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę.” {TUTAJ}. Ta myśl stawała się coraz bardziej popularna w Narodowej Demokracji, a w szczególności w Obozie Narodowo Radykalnym. Dr Kawecki przypomniał m.in. Śluby Jasnogórskie Młodzieży Akademickiej w roku 1936 {TUTAJ}. Ich inicjatorem był ks. Szwejnic. W endecji działało również wielu innych księży. Ich nazwiska wymieniał dr Kawęcki. Mówił też o innych działaczach i myślicielach związanych z ideą narodową.

Jedno mnie uderzyło – jak skutecznie udało się komunistom i socjalistom wymazać dorobek polskiej endecji. W II RP była ona potęgą,a obecnie mało kto o tym słyszał. Próby odbudowy Ruchu Narodowego w obecnej Polsce nie dają, jak na razie, imponujących rezultatów. Dr Kawęcki mówił ok. godziny, po czym Rafał Mossakowski uzupełnił prelekcję informacjami o warszawskich kapłanach związanych z narodowcami, np.o Marcelim Nowakowskim, proboszczu kościoła Zbawiciela, zamordowanym przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej. Potem rozpoczęła się dyskusja. Ja spytałam o innowierców [ku niezadowoleniu Rafała Mossakowskiego].

Dr Kawęcki odpowiedział, że oni też brali udział w działaniach obozu narodowego. Wymienił agnostyka prof. Romana Rybarskiego i biskupa ormiańskiego Teodorowicza. Jedna z pań dowodziła, że Sobór Watykanski II był w istocie herezją. Zastanawiano się także nad obecną sytuacją Ruchu Narodowego w Polsce. Uznano, iż cierpi on na brak przywództwa. Spotkanie zakończyło się o 21:30. Podczas niego zbierano podpisy w sprawie ułaskawienia uczestników protestu w siedzibie PKW w listopadze 2014, oraz przeciw zmianie nazwy ul.Spacerowej na Bohaterów Majdanu. Rafał Mossakowski zapowiedział następne imprezy:

Jutro, 31 marca 2016 w Domu Dziennikarza na Foksal 3/5 o godz. 19:00 odbędzie się pokaz filmu “Kandydat” o Grzegorzu Braunie. Weźmie w nim udział dr Leszek Żebrowski.
We wtorek 5 kwietnia 2016 w lokalu Rady Osiedla Koszyki przy Wspólnej 51 o 19:30 będzie spotkanie z Marianem Miszalskim na temat jego książki o lobby żydowskim w Polsce.

O autorze: elig