Wizja 2015 … odrobina Prozy Życia wierszem Prawdy upięta…

Wizja 2015 …

Napisał MKD
All rights reserved!

… odrobina Prozy Życia wierszem Prawdy upięta…

________________________________

Od tylu podłych zmarnowanych nam lat
widzę…
rozparte w przyżłobowym podcieniu
kuszące ulizanym uśmiechem
plakatem zasłaniające brud
do swojej cudowności
nakrzykujące mnie
te same wciąż
jakże upiorne
erystyków
twarze…
__________________ od lat…
wbrew ich bucie to nie moi są krewni.
Czytałem Orwella, na propagandę
dawno już impregnowano mnie;
ich tombak-cudów
świadomie nie widzę
bo wiem – w oddali za nimi
zawłaszczona przez nich moja wizja
– piękny,
niezakłamany świat…
……………
Niech nam się wreszcie ukaże!

.
______________________________________ mkd ___ 2015

 

http://www.wierszemkd.pl/?p=19281

***************************************************************************************************************************************

3_29

 

Koronka ku czci Ducha Świętego

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Wierzę w Boga Ojca…

Wezwanie Ducha Świętego:

Przybądź, Duchu Święty,
spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
przyjdź Światłości sumień !
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza
poddaj swej potędze !
Bez Twojego tchnienia
cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze !
Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę !
Nagnij, co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym
siedmiorakie dary !
Daj zasługę męstwa,
daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęścia bez miary ! Amen.
1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,

W: I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,

W: Módl się za nami.

 

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/koronka_do_ducha/

 

O autorze: Judyta