Św. Jan Paweł II – wspomnienie obowiązkowe – poezja śpiewana Karola Wojtyły

Zapraszam w tym dniu, rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, do chwili zadumy nad poezją  młodego Karola Wojtyły wyśpiewaną przez polskich artystów.  Niech te strofy pełne zadumy wypełnią ten piękny dzień – Święto Naszego Największego Rodaka.

O autorze: Judyta