Sprawa listu w obronie Ks. Małkowskiego

Ks. Małkowski jest obecnie w Kanadzie i nie można w tej chwili uzyskać jego akceptacji dla całej akcji i treści listu w szczególności.

Proponuję, by do czasu jego powrotu nie podejmować żadnych kroków,  o których nie wiemy na pewno, czy nie będą bardziej szkodzić niż pomagać.

Wierzę, że moc modlitwy jest większa niż moc listów otwartych, dlatego proszę o wspólną modlitwę  podczas dzisiejszego Apelu Jasnogórskiego w intencji Księdza Stanisława, Ks. abp. K. Nycza, Ks. Proboszcza parafii na Wólce i całego Episkopatu oraz wszystkich osób związanych ze sprawą Ks. Małkowskiego.

Kto chce zrobić więcej – proponuję by zamówić mszę w tej intencji.

Pamiętajmy też o dziele Krucjaty Różańcowej w które ks. Stanisław się zaangażował i które jego zdaniem jest najważniejszym możliwym obecnie do podjęcia działaniem służącym dobru naszego Narodu .
Nie ma lepszego sposobu by mu pomóc, jak propagować i praktykować tę inicjatywę.

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki „Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Może powieszą mię kiedyś ludzie serdeczni za te prawdy, których istotę powtarzam lat około dwanaście, ale gdybym miał dziś na szyi powróz, to jeszcze gardłem przywartym hrypiałbym, że Polska jest ostatnie na ziemi społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród. Kto zaś jedną nogę ma długą jak oś globowa, a drugiej wcale nie ma, ten - o! jakże ułomny kaleka jest. Gdyby Ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we wszystkich człowieka obowiązkach, jak znakomitym jest narodem we wszystkich Polaka poczuciach, tedy bylibyśmy na nogach dwóch, osoby całe i poważne - monumentalnie znakomite. Ale tak, jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł - i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi ... Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem...”