Żydzi nienawidzą Polaków bardziej od Niemców – dlaczego?

“Zabieramy głos my, katolicy-Polacy. Uczucia nasze względem żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy uważać ich za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzą nas oni więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego, na jakiej podstawie – to pozostanie tajemnicą duszy żydowskiej, niemniej jest faktem nieustannie potwierdzanym. Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia nas z obowiązku potępienia zbrodni. Nie chcemy być Piłatami.”
Powyższe słowa, już w czasie wojny katolicko-narodowa pisarka Zofia Kossak Szczucka zaangażowana w pomoc żydom, pisała w odezwie do Polaków.
Zarówno przed jak i po tzw. “holokauście” nic się nią zmieniło i Żydzi nienawidzą Polaków bardziej od Niemców – dlaczego?
Temu tematowi poświęcone było spotkanie z Ewą Kurek, autorką książki:  “Poza granicą solidarności – stosunki polsko-żydowskie 1939-1945” oraz reżyserką filmu: “Kto ratuje jedno życie”.
Po spotkaniu odbył się pokaz tego filmu.
Organizatorem spotkania było: Centrum Edukacyjne Powiśle.

O autorze: raven59

„Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!" Łk 12,24 . (...) Uwaga: informuję, że poglądy moje, wyrażane przeze mnie na blogu i we wszelkich komentarzach, na temat osób publicznych są moją prywatną opinią na temat osób publicznych i jako takie powinny być traktowane jako dopuszczalna krytyka osób publicznych.