Zaproszenie do Opola


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Polski Śląsk” wraz z Wszechnicą Solidarności Uniwersytetu Opolskiego

zaprasza
na spotkanie z profesorem


Franciszkiem Markiem

w najbliższy poniedziałek 15 września o godzinie 18.00 w auli  Starej Uniwersytetu przy ul. Oleskiej 48


Profesor na kanwie wydanej 25 lat temu swej książki pod tytułem „Tragedia Górnośląska” przypomni temat zemsty państwa niemieckiego w roku 1939 na Ślązakach za Powstania Śląskie.


W książce tej ukazana jest wysoka cena, jaką lud śląski płacił przez wieki za pielęgnowanie poczucia przynależności do narodu polskiego, do jego wiary katolickiej, języka, obyczaju, kultury. Stąd sformułowanie „tragedia górnośląska”. Kulminacją prześladowań były represje jakie nastąpiły w roku 1939.
Obecnie środowiska separatystów spod znaku RAŚ tragedią górnośląską nazywają bestialskie zachowanie żołdaków sowieckiej Czerwonej Armii, którzy w sposób szczególnie okrutny obchodzili się z ludnością na terenach uznanych za niemieckie, gwałcili kobiety, grabili i palili mienie, całe miasta i wioski.
Warto więc przypomnieć pierwotne znaczenie tego sformułowania.

O autorze: Jacek