Losowanie kolejności w wirze modlitewnym

Tak wyszło:

Circ za Asadowa
Asadow za DelfInna
DelfInn za Rebeliantkę
Rebeliantka za Judytę
Judyta za Karolajozefa
Karoljozef za Circ

Można – jeśli ktoś chce – podać swoją intencję (w komentarzach).

No i Circ podaje intencję wspólną, za którą modlimy się wszycy.
Myślałem początkowo, żeby te wspólne intencje były na zewnątrz, ale po namyśle – niech nie będzie żadnych ograniczeń.
Niech wylosowana osoba poda to, co uważa za godne omodlenia.

Jeszcze słowo o metodzie losowania (jestem otwarty na sugestie i uwagi):

Za pomocą kości elektronicznych losuję każdemu (według kolejności alfabetycznej) trzy cyfry (1-6), które układają się w liczbę z zakresu 111 – 666.
Ta liczba wyznacza kolejność na liście permutowanej.

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki (konto do admistracji)