Straszenie DEFLACJĄ i bożek INFLACJI to podstęp banksterów

Tzw. wskaźnik inflacji (lub deflacji) to po pierwsze tylko wypadkowa wielu przyczyn i zjawisk (wielu sił) działających na ceny w przeciwnych kierunkach.
Po drugie zmiany cen są przeważnie SKUTKIEM tego co się dzieje w gospodarce – a nie przyczyną! Dlatego mówienie o jakimkolwiek wpływie inflacji/deflacji na gospodarkę jest kolosalnym nieporozumieniem – to różne PRZYCZYNY tej samej wypadkowej inflacji czy deflacji mają wpływ na gospodarkę – a to co nazywamy inflacją czy deflacją to SKUTEK.

Malejące ceny są naturalnym skutkiem wzrostu gospodarczego i rozwoju.
Lansowanie inflacji jako korzystnej dla gospodarki i stymulacja wskaźników (wzrostu PKB) akcją kredytową to podstęp – propagandowa zasłona dymna i usprawiedliwienie dla masowej grabieży całych społeczeństw przez świat wielkich finansów polegającej na monopolu na zwiększanie podaży pieniądza (ilości pieniądza w obiegu) poprzez kreację pieniądza (najczęściej bezgotówkowego) jako długu.

Tradycyjnie proszę o dzielenie się tym nagraniem za znajomymi – dziękuję!

 

https://www.youtube.com/watch?v=SFTj2LB3jiM

O autorze: Freedom