Podpisz petycję do Prezydenta RP

pamięć narodów

Podpisz petycję do Prezydenta RP: O zawetowanie ustawy o tzw. Bratniej Pomocy

Autor: Redakcja | Data: 21 sty 2014 9:59

 

Artykuł zamieszczony w  http://pressmix.eu/index.php/2014/01/21/podpisz-petycje-do-prezydenta-rp-o-zawetowanie-ustawy-o-tzw-bratniej-pomocy/

 

W Polsce pojawiła się bardzo niebezpieczna ustawa (przyjęta przez Sejm) o „udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W związku z tym na portalu „Petycje obywatelskie” została zainicjowana akcja zbierania podpisów pod petycją skierowaną do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy przyjętej przez Sejm, a dotyczącej tzw. „Bratniej Pomocy”. Zapytacie dlaczego ta sprawa jest tak istotna? Inicjatorzy wyjaśniają: „Szanowny Panie Prezydencie, przyjęcie ustawy nr 1066 w obecnej formie grozi utratą suwerenności państwa Polskiego. Ponadto, tak ważne decyzje, jak możliwość wprowadzania na teren Polski obcych służb na mocy Konstytucji powinna być uzgodniona z obywatelami – podkreślają ludzie nie zgadzający się mozliwością wprowadzenia na teren Polski obcych służb (o przyjęciu ustawy pisaliśmy TUTAJ).

Jeśli popierasz tą inicjatywę obywatelską, poświęć chwilę czasu i podpisz PETYCJĘ.

http://www.youtube.com/watch?v=4x1_rfUpQfA

 

Macie jeszcze wątpliwości? A więc poczytajcie sobie, co nam wysmażyli politycy!

Pisaliśmy o tym: „Obce wojska na ulicach polskich miast? TAK to jest możliwe„.

W Polsce pojawiła się bardzo niebezpieczna ustawa o „udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych

działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Ustawa zawiera szokujące treści. Oto kilka cytatów z tej ustawy:

Celem ustawy jest także umożliwienie funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udziału we wspólnych operacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to sytuacji, w których Rzeczpospolita Polska będzie potrzebować międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb, w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń.

Art. 8. 1. Zagraniczni funkcjonariusze biorący udział we wspólnych operacjach mają prawo do:1) noszenia munduru służbowego;2) okazywania legitymacji służbowej;3) wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadania broni palnej, amunicji oraz materiałów pirotechnicznych i środków przymusu bezpośredniego;4)użycia broni palnej w sposób i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:1)wspólne operacje – wspólne działania prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników:a)w formie wspólnych patroli lub innego rodzaju wspólnych działań w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości – prowadzone przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (źródło: sejmometr.pl/sejm)

 

Artykuł zamieszczony w  http://pressmix.eu/index.php/2014/01/21/podpisz-petycje-do-prezydenta-rp-o-zawetowanie-ustawy-o-tzw-bratniej-pomocy/

Tagi:

O autorze: Patria