Ustawa o lichwie

Dużo się mówi o tych strasznych procentach, opłatach, kosztach i nie wiadomo czym jeszcze jeśli się coś pożycza. To może projekt ustawy obywatelskiej zgłosimy?

Ustawa o lichwie.
Art. 1. Lichwa to suma wszelakich obciążeń jakie ponosi osoba, która coś od kogokolwiek czy/tudzież czegokolwiek pożycza  przekraczająca 25% wartości tego co zostało pożyczone w skali roku, a co osoba ta musi oddać.
Art. 2. Lichwa jest zakazana.
Art. 3. Nie jest lichwą pożyczenie czegoś i udział w zyskach powyżej 25% wartości tego czegoś jakie zostaną osiągnięte dzięki temu czemuś pod warunkiem takiego samego udziału w stratach.
Art. 4. Uprawianie lichwy jest równe rozbojowi z użyciem niebezpiecznego narzędzia i tak samo ścigane i osądzane.

Oczywiście wymagałoby to dopracowania pod względem językowym.

O autorze: bip1