Protestowali w sobotę przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi

Od miesięcy piszę o protestach klientów pokrzywdzonych przez Getin Bank. Poszkodowani z Krakowa wzięli udział w sobotnich antyrządowych marszach. Są zdania, że to państwo odpowiada za bezkarność banków.

 

 

 

„Dość lekceważenia społeczeństwa”

 

Banki w Polsce czują się coraz bardziej bezkarne. Pisałam o tym w wielu tekstach, ostatnio tutaj: http://www.ekspedyt.org/rebeliantka/2013/09/03/17912_czy-to-bankowcy-czy-finansowi-lowcy-skor.html.  Opisywałam przypadki udzielania kredytów wbrew prawu bankowemu, wprowadzania w błąd co do istoty oferowanych produktów bankowych, wyłudzania nienależnych opłat i prowizji, etc.

 

Niewątpliwie kluczową rolę w tym negatywnym zjawisku odgrywa słaby nadzór finansowy nad działalnością rynku bankowego w Polsce. Komisja Nadzoru Finansowego nie reaguje stanowczo, a często wręcz uchyla się od wykorzystywania swoich kompetencji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa rynku finansowego oraz jego przejrzystości. Nie słyszałam też, aby Przewodniczący KNF chętnie korzystał ze swoich uprawnień prokuratorskich, określonych w art. 6 ustęp 1 Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o nadzorze finansowym Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Obecny Przewodniczący Andrzej Jakubiak   został powołany w dniu 12 października 2011 roku. Premier sprawuje też nadzór nad działalnością Komisji.

 

Poprzednikiem Andrzeja Jakubiaka na stanowisku szefa KNF był Stanisław Kluza, mianowany w dniu 29.09.2006 r. na tą funkcję przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w wieku 34 lat. Jego prywatne interesy na rynku finansowym wzbudzały później poważne wątpliwości niezależnych dziennikarzy (porównaj niniejszy tekst z 2009 r.).

 

Klienci Banków uważają, że nie mają odpowiedniej pomocy ze strony powołanych do tego instytucji państwa i czują się osamotnieni wobec nadużyć dokonywanych przez organizacje finansowe. Z tego powodu coraz częściej wychodzą na ulice.

 

Oszukani przez Getin Bank z Krakowa podczas marszu protestacyjnego związkowców w dniu 14 września 2013 roku w Warszawie

 

Podczas marszu związkowców w sobotę 14 września pojawiła się grupa klientów Getin Banku z Krakowa, drastycznie poszkodowanych przez ten Bank. Oto fotoreportaż z ich protestu.

 

Transparent protestujących zawierał dobitny przekaz:

 

 

Rozpoczęli pod Sejmem w pobliżu Pomnika Armii Krajowej.

 

 

Transparent w pełnej krasie przed Sejmem RP

 

 

 Transparent przed Sejmem budził ogromne zainteresowanie. Ludzie podchodzili, gratulowali inicjatywy.

 

 

 Transparent na tle Kościoła Św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży

 

 

Związkowcy przechodzący obok Ministerstwa Gospodarki mogą podziwiać baner protestacyjny w pełnej krasie

 

 

 

 

 

Traktem Królewskim na Plac Zamkowy razem ze związkowcami

 

 

 

 

Marsz przed Kościołem Św. Anny

 

 

 

 

 

Na Placu Zamkowym obok Kolumny Zygmunta

 

 

Transparent był gorąco oklaskiwany i fotografowany przez tysiące ludzi.

 

Co dalej? 

 

Najwyższy czas, by władze państwa zostały postawione przez obywateli „pod ścianą”. W cywilizowanym kraju rynki finansowe podlegają wnikliwej i rzetelnej kontroli oraz ochronie.

 

U nas konsumenci w sektorze usług finansowych nadal nie są chronieni w odpowiedni sposób. Nadal istnieje relikt z czasów komuny tzw. bankowy tytuł egzekucyjny, umożliwiający powszechne nadużycia. Banki ociągają się z szybkim i rzetelnym rozliczaniem spłat kredytów (zwłaszcza wówczas, gdy działają za pośrednictwem komorników) i często pobierają nienależne opłaty. Biura maklerskie „błędnie” doradzają klientom,  prospekty emisyjne wzbudzają wiele wątpliwości, manipuluje się instrumentami finansowymi. I co? I nic.

 

Wszyscy udają, że wszystko jest jak w najlepszym porządku. A nie jest. Setki klientów tracą oszczędności w instytucjach, mających być z założenia instytucjami zaufania publicznego i nie mogą dojść sprawiedliwości, ani za pośrednictwem sądów, ani urzędników nadzoru finansowego. Być może trzeba będzie wkrótce rozpocząć wielodniowe protesty pod Komisją Nadzoru Finansowego, żądając kary więzienia dla jej Przewodniczącego.  Bo oszukańcze piramidy finansowe nie mogłyby istnieć, gdyby nie „niefrasobliwość” organów nadzoru.  Dość już bezkarności lokalnych Madoffów i ich popleczników!

 

Więcej o Getin Banku i Biurze Maklerskim IDM SA:

 

 

O autorze: Rebeliantka

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga. Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym).