protest w Puławach zabroniony!

czy Prezydent Grobel Janusz POpiera szariat???

czy Prezydent Grobel Janusz POpiera szariat???

…” W ocenie Prezydenta Miasta Puławy zgromadzenie nie może się odbyć, albowiem jego cel i odbycie prowadzić będzie do naruszenia przepisów ustaw karnych, ponadto może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, jak również mieniu w znacznych rozmiarach. (…) Od dłuższego czasu na forach internetowych trwa nawoływanie do wzięcia czynnego udziału w protestach przeciwko zorganizowaniu wyżej wymienionego zjazdu, a środowiska o poglądach nacjonalistycznych oraz grupy pseudokibiców deklarują wzięcie czynnego udziału w tych protestach. Już w treści części wpisów internetowych wynika, iż osoby pragnące czynnie występować przeciwko zjazdowi są skłonne do popełnienia czynów niedozwolonych – czemu dają wyraz we wspomnianych wpisach. Potwierdzenie powyższych obaw znajduje odzwierciedlenie w piśmie Komendanta Powiatowego Policji w Puławach, który w opinii adresowanej do Prezydenta Miasta Puławy jednoznacznie stwierdził, iż z dotychczasowych ustaleń i rozpoznać wynika, iż >>zgromadzenia mogą stać się pretekstem bądź okazją do aktywności lub uczestnictwa osób o ekstremistycznych i rasistowskich poglądach, a przez to impulsem do zakłócenia porządku publicznego na terenie miasta, a przede wszystkim zakłócania spokoju uczestnikom zjazdu…<<

– proszę o konstruktywne wsparcie – Rodacy co robić????

 

Istota sporu opisana jest w poniższych artykułach:

http://pulawy.naszemiasto.pl/artykul/1880448,pulawy-protestuja-przeciwko-zjazdowi-muzulmanow,id,t.html

http://www.euroislam.pl/index.php/2013/06/pulawy-protest-przeciwko-zjazdowi-muzulmanow/

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130702/PULAWY/130709958

 

O autorze: sosenkowski

Jam... z tego co mnie boli