Niech żadne wydarzenia ani żadna ciemność nie odciągną was od miłości do mojego Syna i do Mnie. Bądźcie świadomi waszego powołania, waszej walki i wreszcie… waszego zwycięstwa. Orędzie Maryi z 23 maja 2013r. Adam-Człowiek

 

23 maja 2013

 _____________________________________________

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.

Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej

____________________________________________

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze.
Pozdrawiam was, Moje kochane dzieci, z głębi mojego Niepokalanego Serca, pełnego miłości i współczucia dla was. Każdego dnia starajcie się o wzrost waszej świętości, o wytrwałość i wszystko to, co przybliża was do mojego Boskiego Syna.

Świat nie zazna spokoju, aż nie objawi się Chwała Mojego Syna. Podział już się dokonał, lecz muszą zostać poruszone sumienia, aby okazało się Miłosierdzie Boże i Boża Sprawiedliwość. Jestem zatroskana o wiele moich dzieci, które nie chcą otworzyć swoich serc na działanie łaski Ducha Świętego, który mieszka w moim Sercu. Otwórzcie się na płomień miłości Ducha Świętego i nie bójcie się podjąć wewnętrznej duchowej walki, aby On sam wypalił w was wszystko to, co przeszkadza wam w drodze do świętości. Nie lękajcie się poddać Jego oczyszczającemu działaniu, które was przemieni i umocni. Wasza duchowa walka jest niezbędna do osiągnięcia zwycięstwa wespół z moim matczynym Niepokalanym Sercem. Pamiętajcie, że wciąż aktualne jest moje zaproszenie dla was do współudziału w Tryumfie mojego Serca. Niech żadne wydarzenia ani żadna ciemność nie odciągną was od miłości do mojego Syna i do Mnie. Bądźcie świadomi waszego powołania, waszej walki i wreszcie… waszego zwycięstwa.

Gdyby ludzkość odpowiedziała na moje wezwanie do pokuty, do modlitwy i do wynagrodzenia, oszczędziłaby sobie tyle cierpienia i łez. A tak, sama siebie wprowadza w jeszcze większy ucisk i prześladowanie. Pole walki szatana to także wasze serca i umysły. Szatan nie walczy z Bogiem, gdyż został już przez Niego osądzony. Walka szatana to zacięty bój o wasze dusze, o waszą duchową śmierć. W Bożym planie przewidziano tę walkę, objawioną Janowi [w Apokalipsie] w tym celu, aby Kościół był czujny i mocny duchem tego proroctwa. Dlatego też Pasterze Kościoła, jak również wy, moje dzieci, musicie być czujni. I chociaż królestwo antychrysta już dawno objawiło się na ziemi, a w ciągu całej historii Zbawienia objawia się na nowo i przybiera na sile, to musicie pamiętać, że nie jest ono wieczne – Bóg w swoim czasie objawi swoją moc i panowanie.

Cała ludzkość, każde pokolenie bierze udział w odnowie świata – czy tego chce, czy nie. Im gęstsze ciemności pokryją ziemię, tym większe światło je rozproszy. Kościół zatryumfuje jeszcze tu, na ziemi, podobnie jak ukaże się Tryumf mojego Niepokalanego Serca. Historia Kościoła to nie tylko krew, męczeństwo i prześladowanie, chociaż one najbardziej umacniają jego drogę, lecz także tryumf, męstwo i chwała. Dla tej nadziei powinniście, moje kochane dzieci, jeszcze bardziej podjąć się tej walki przeciwko duchowi kłamstwa i zwodzenia, aby nad wami nie miała mocy śmierć druga [1].

Moje dzieci, zostaliście wezwani do złożenia świadectwa – każdy według udzielonych mu łask i [Bożego] zamysłu. Historia Kościoła mojego Boskiego Syna pokazuje, że to dawanie świadectwa przejawiało się na różne sposoby: poprzez męczeństwo krwi, poprzez męczeństwo duchowe, a także przez głoszenie Słowa Bożego. Jak widzicie, moje dzieci, nie wystarczy być tylko ochrzczonym, aby mieć udział w duchowym zmartwychwstaniu. Potrzebna jest współpraca z łaską, aby zasłużyć na uczestnictwo w Królestwie Mojego Boskiego Syna.

Nie lękajcie się zatem, moje kochane dzieci, lecz odważnie składajcie wasze świadectwo, zawierzając wszystko mojemu Niepokalanemu Sercu. Nadejdzie czas, że wasze świadectwo stanie się jawne i również wielu moich umiłowanych synów kapłanów złoży je, dla umocnienia wiary i dla tryumfu Kościoła mojego Boskiego Syna na ziemi. W przeszłości wielu z nich przelewało męczeńską krew za Boga i wiarę. Dziś też nie brak odważnych i pełnych poświęcenia kapłanów, którzy gotowi są oddać wszystko dla Chrystusa, mojego Syna. Nierządnica, pijana krwią świętych i świadków Jezusa[2], zostanie jednak pokonana. Upadnie Wielki Babilon, a z nim wszyscy ci, którzy walczyli przeciwko Barankowi.
Rozważajcie moje słowa i przyjmijcie Moje błogosławieństwo. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

_________________________

[1] por.Ap. 20,6

[2] por. p 17,6

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________

Opublikowano za zgodą Administratora strony.

http://adam-czlowiek.blogspot.com/

_ pogrubienia własne.

O autorze: Judyta