W co wierzę?- moje odpowiedzi na Listę

1. Bóg wypełnia wszystko, jest w człowieku, w roślinach, w zwierzętach – wszystko jest Bogiem wtedy i człowiek jest Bogiem.- Nie

2. Po śmierci człowieka jego dusza przechodzi do innego ciała ludzkiego lub zwierzęcego.- Nie

3. Bóg jest początkiem i końcem wszystkich rzeczy.- Tak

4. Życie na ziemii nie powstało w wyniku przypadkowej reakcji chemicznej.-Tak

5. W gwiazdach można wyczytać losy człowieka, dlatego horoskopy należy traktować poważnie.- Nie

6. Dobre czyny z całego życia nie wystarczą, aby być zbawionym.-Tak

7. Człowiek sam dla siebie jest celem i jedynym sprawcą swojej historii.-Nie

8. Wystarczy poznać czym jest dobro by być dobrym. Praca nad sobą nie ma sensu.-Nie

9, Wszystkie wielkie religie świata są jednakowo prawdziwe, nie ma jedynej prawdziwej.-Nie

10. Bóg jest panem historii i nic ie może stanąć na przeszkodzie ostatecznemu urzeczywistnieniu Jego zamiarów.- Tak

11. Człowiek może sam siebie zbawić.-Nie

12. Bóg jest tak odległy od świata, że po jego stworzeniu odsunął się od niego i nie interesuje się człowiekiem.-Nie

13. Pogląd, że czarny kot przebiegający droge jest ostrzeżeniem przed nieszczęściem to zabobon.-Tak

14. Dobrze byłoby stworzyć jedną uniwersalną religię, wybierając z każdej istniejącej to, co najlepsze.-Nie

15. Liczba zbawionych nie jest ograniczona.-Nie

16. Wszyscy powinni być wegetarianami – powstrzymywać się od spożywania mięsa.-Nie

17. Śmierć człowieka jest absolutnym końcem, potem już nic nie ma.-Nie

18. Możliwe jest poznać, że prawdziwy Bóg istnieje.-Tak

19. Jedynie w religii katolickiej jest pełnia prawdy.-Tak

20. Zło jest tak samo realne i silne jak dobro.-Nie

21. Świat nie ma początku, materia jest odwieczna.-Nie

22. Zwierzęta nie posiadają nieśmiertelnej duszy.-Tak

23. Nie ma żadnych trwałych reguł moralnych, są one względne i mogą ulec zmianie.-Nie

24. Ludzie powinni korzystać z seansów spirytystycznych, aby za pośrednictwem medium kontaktować się z duszami zmarłych.-Nie

25. Budda, Mahomet, Kriszna, Chrystus to różne wcielenia tej samej postaci Bożej.-Nie

26. Modlitwa za zmarłych ma sens.-Tak

27. Nie jest możliwe, aby człowiek siłą swojego intelektu mógł przewidzieć przyszłość.-Tak

28. Ludzkie ciało to tysiące żywych komórek o własnej świadomości i duchu.- Tak

29. Wszyscy bogowie, o których mówią różne religie naprawdę istnieją.-Nie

30. Bóg jest niezależny od jakichkolwiek mocy, jest wszechmocny w swojej stwórczej działalności.-Tak

31. Każdy ma swoją prawdę i nie ma jednej prawdy obowiązującej wszystkich.-Nie

32. Ludzie powinni kierować się prawem w myśl którego jednostki silniejsze powinny górować nad słabszymi.-Nie

33. Świat widzialny może być źródłem poznania prawdy.-Tak

34. Człowiek jest jednością ciała i duszy. Swoim duchem góruje nad wszystkimi innymi stworzeniami na świecie.-Tak

35. Moje myślenie ma moc stwórczą – istnieje to, o czym myślę.-Nie

36. Kościół Katolicki jest Boskiego pochodzenia.-Tak

37. Niektórzy ludzie poprzez poznanie tajemnej wiedzy mogą być bliżej Boga od innych.-Nie

38. Aniołowie są istotami czysto duchowymi, które Bóg stworzył, by Mu służyły.-Tak

39. Prawda jest poznawalna.-Tak

40. Nie ma miejsca zwanego piekłem.-Tak

__________________________________________________

Pytania ogólne:

1. Twoim zdaniem dlaczego ludzie nie chcą poznać Boga?-  Bo człowiek jest słaby  po grzechu pierworodnym i poddany działaniu zła, a zło, grzech zamykają oczy duszy na pragnienie Boga, na Jego głos-są slepi i głusi, do Boga trzeba ich pociągnąć, lub sam Bóg daje im Łaskę wiary i poznania z Jemu wiadomych powodów.
2. Co rozumiesz przez „prymat” piotrowy, a co, przez „prymat” maryjny? Prymat Piotrowy to wyższość Prawdy Kościoła-Objawionej nad prawdą ludzką, a maryjny to  prymat wiary nad rozumem.
3. Określ swoje poczucie wartości w skali od 1 do 100 biorąc pod uwagę przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego? 49 (babcia mówili, że drugiemu należy się większa połowa jabłka)

 

Dziękuję księdzu za te pytania. Z Bogiem.

O autorze: circ

Iza Rostworowska