Ks. Wacław: w co wierzą Legioniści?

– wikariusz w parafii Matki Bożej z Lourdes (http://www.praga.marianie.pl/) – zgodził się być duszpasterzem naszej gromadki.

 

Ponieważ dobry pasterz zna owce swoje, zaproponował nam rodzaj testu – “Jaka jest moja wiara”.

Składa się on z 40 pytań szczeółowych (odpowiedź tak lub nie) oraz trzech tematów na dłuższą wypowiedź.

Będziemy odpowiadać tajnie – przez e-mail na legion.piorunujacy@gmail.com . Później wywieszę wszystkie odpowiedzi, chyba, że ktoś zastrzeże, że chce aby jego kwestionariusz pozostał utajniony.

Zbieramy odpowiedzi do środy – 20:00.

Ks. Wacław przeczyta odpowiedzi i zrobi dla nas konferencję duszpasterską, która będzie miała formę notki, która…

ukaże się we czwartek  – najpóźniej o 21:00.

Przez godzinę – do 22:00 nasz duszpasterz będzie odpowiadał na blogu na pytania.

 

 

Skopiuj poniższy fragment do e-maila  i  wpisz pod pytaniami odpowiedzi. Można się zastanawiać maks. 20 sekund nad każdym pytaniem.

________________________________________________________________________________________________

Pytania szczegółowe. Odpowiedź tylko:

Tak = zgadzam się
Nie = nie zgadzam się
brak odpowiedzi = nie wiem

1. Bóg wypełnia wszystko, jest w człowieku, w roślinach, w zwierzętach – wszystko jest Bogiem wtedy i człowiek jest Bogiem.

2. Po śmierci człowieka jego dusza przechodzi do innego ciała ludzkiego lub zwierzęcego.

3. Bóg jest początkiem i końcem wszystkich rzeczy.

4. Życie na ziemii nie powstało w wyniku przypadkowej reakcji chemicznej.

5. W gwiazdach można wyczytać losy człowieka, dlatego horoskopy należy traktować poważnie.

6. Dobre czyny z całego życia nie wystarczą, aby być zbawionym.

7. Człowiek sam dla siebie jest celem i jedynym sprawcą swojej historii.

8. Wystarczy poznać czym jest dobro by być dobrym. Praca nad sobą nie ma sensu.

9, Wszystkie wielkie religie świata są jednakowo prawdziwe, nie ma jedynej prawdziwej.

10. Bóg jest panem historii i nic ie może stanąć na przeszkodzie ostatecznemu urzeczywistnieniu Jego zamiarów.

11. Człowiek może sam siebie zbawić.

12. Bóg jest tak odległy od świata, że po jego stworzeniu odsunął się od niego i nie interesuje się człowiekiem.

13. Pogląd, że czarny kot przebiegający droge jest ostrzeżeniem przed nieszczęściem to zabobon.

14. Dobrze byłoby stworzyć jedną uniwersalną religię, wybierając z każdej istniejącej to, co najlepsze.

15. Liczba zbawionych nie jest ograniczona.

16. Wszyscy powinni być wegetarianami – powstrzymywać się od spożywania mięsa.

17. Śmierć człowieka jest absolutnym końcem, potem już nic nie ma.

18. Możliwe jest poznać, że prawdziwy Bóg istnieje.

19. Jedynie w religii katolickiej jest pełnia prawdy.

20. Zło jest tak samo realne i silne jak dobro.

21. Świat nie ma początku, materia jest odwieczna.

22. Zwierzęta nie posiadają nieśmiertelnej duszy.

23. Nie ma żadnych trwałych reguł moralnych, są one względne i mogą ulec zmianie.

24. Ludzie powinni korzystać z seansów spirytystycznych, aby za pośrednictwem medium kontaktować się z duszami zmarłych.

25. Budda, Mahomet, Kriszna, Chrystus to różne wcielenia tej samej postaci Bożej.

26. Modlitwa za zmarłych ma sens.

27. Nie jest możliwe, aby człowiek siłą swojego intelektu mógł przewidzieć przyszłość.

28. Ludzkie ciało to tysiące żywych komórek o własnej świadomości i duchu.

29. Wszyscy bogowie, o których mówią różne religie naprawdę istnieją.

30. Bóg jest niezależny od jakichkolwiek mocy, jest wszechmocny w swojej stwórczej działalności.

31. Każdy ma swoją prawdę i nie ma jednej prawdy obowiązującej wszystkich.

32. Ludzie powinni kierować się prawem w myśl którego jednostki silniejsze powinny górować nad słabszymi.

33. Świat widzialny może być źródłem poznania prawdy.

34. Człowiek jest jednością ciała i duszy. Swoim duchem góruje nad wszystkimi innymi stworzeniami na świecie.

35. Moje myślenie ma moc stwórczą – istnieje to, o czym myślę.

36. Kościół Katolicki jest Boskiego pochodzenia.

37. Niektórzy ludzie poprzez poznanie tajemnej wiedzy mogą być bliżej Boga od innych.

38. Aniołowie są istotami czysto duchowymi, które Bóg stworzył, by Mu służyły.

39. Prawda jest poznawalna.

40. Nie ma miejsca zwanego piekłem.

__________________________________________________

Pytania ogólne:

1. Twoim zdaniem dlaczego ludzie nie chcą poznać Boga?
2. Co rozumiesz przez “prymat” piotrowy, a co, przez “prymat” maryjny?
3. Określ swoje poczucie wartości w skali od 1 do 100 biorąc pod uwagę przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego?

 

 

 

 

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki „Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Może powieszą mię kiedyś ludzie serdeczni za te prawdy, których istotę powtarzam lat około dwanaście, ale gdybym miał dziś na szyi powróz, to jeszcze gardłem przywartym hrypiałbym, że Polska jest ostatnie na ziemi społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród. Kto zaś jedną nogę ma długą jak oś globowa, a drugiej wcale nie ma, ten - o! jakże ułomny kaleka jest. Gdyby Ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we wszystkich człowieka obowiązkach, jak znakomitym jest narodem we wszystkich Polaka poczuciach, tedy bylibyśmy na nogach dwóch, osoby całe i poważne - monumentalnie znakomite. Ale tak, jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł - i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi ... Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem...”