Veni, sancte Spiritus, – Przybądź, Duchu Święty,

Ściągnięte z :

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=8826&Itemid=46

Veni, Sancte Spiritus,
Et emitte caelitus
Lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum;
Veni, dator munerum;
Veni, lumen córdium.

Consolator óptime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium.

I In labóre requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuórum fidelium.

Sine tuo numine
Nihil est in hómine,
Nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Amen. Alleluja.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco łask drogich,
Przyjdź, światłości sumień.

O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Amen. Alleluja.

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

 

O autorze: Jacek