Metoda pracy duchowej wg Jakuba Alberione

Metoda pracy duchowej, angażującej całego człowieka, z jego umysłem, wolą i sercem wg Jakuba Alberione, założyciela Rodziny Św. Pawła.

Słowo Boże na każdy dzień dane nam przez Boga w Kościele to codzienna porcja pokarmu potrzebnego w drodze do nieba, bo przecież „nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana” (Pwt 8, 3).

Ewangelia nie jest pomnikiem literatury, ale słowem mocy, które przenika, stwarza i odnawia wszystko. Jest ono wypowiadane przez samego Boga tu i teraz, kiedy jest czytane lub słuchane, a „słowo Boże jest żywe i skuteczne” (Hbr1,1).

Codziennie na całym świecie katolicy sięgają po te same fragmenty Pisma Świętego, by je czytać i rozważać podczas Mszy Świętej. Wszyscy karmimy się tym samym słowem, jakbyśmy razem gromadzili się wokół Jezusa i słuchali Jego nauki. Tak jest w istocie, gdyż każda Eucharystia jest czasem i miejscem spotkania z naszym Zbawicielem.
Z tego kręgu uczniów Jezusa nie muszą być wykluczeni ci, którzy z różnych powodów nie uczestniczą w codziennej Mszy świętej. Przyjmując słowo na każdy dzień, zamieszczone na portalu
Św. Ekspedyta, każdy może pogłębiać więź ze wspólnotą Kościoła i usłyszeć Jezusową propozycję dla siebie, jak solidnie zbudować dom własnego życia, zgodnie z Jego słowami: „Każdy, kto słucha moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego, który zbudował dom na skale” (Mt 7, 24).

Metoda pracy duchowej, angażującej całego człowieka, z jego umysłem, wolą i sercem wg Jakuba Alberione, założyciela Rodziny Św. Pawła.

1. Wybierz czas i miejsce spotkania ze słowem Bożym.

2. Zaplanuj, jak długo będzie ono trwało.
3. Podziel ten czas na trzy części i staraj się nie skracać żadnego etapu.
4. Rozpoczynając modlitwę, uświadom sobie , że przychodzisz na spotkanie z żywym Bogiem. To On będzie mówił do ciebie przez słowo Ewangelii, a każde słowo popłynie z Jego kochającego serca.
5. Zaproś Ducha Świętego, aby pomógł ci dobrze przeżyć to spotkanie i by otworzył przed Tobą skarbiec Ewangelii. Poproś, aby wyciszył w tobie wszystko, co może zagłuszyć głos Jezusa.

Droga, Prawda i Życie – tak określił siebie Jezus Chrystus, dodając, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego (J 14, 6). On zbawia całego człowieka, z jego umysłem, wolą i sercem.

1. Prawda – uświęcenie umysłu, boską nauką, wyzwalając go z błędu i kłamstwa.

Bez pośpiechu przeczytaj fragment Ewangelii. Możesz to zrobić kilkakrotnie. Staraj się dobrze zrozumieć jego treść. Nie analizuj jego znaczenia dla siebie, ale skup się na jego sensie i głównym przesłaniu. Możesz sobie zadać wiele pytaj pomocniczych, np.:

Co się stało?
Kto bierze udział w wydarzeniu?
Kto mówi? Co mówi?
Jak Jezus reaguje?
Jakie wypowiada słowa?
Co chce osiągnąć wypowiadając je?
Jak inni reagują na osobę i słowa Jezusa?
Jakie są konsekwencje opisanego wydarzenia?
Czy odkrywasz w tym fragmencie rzeczy nowe, do tej pory przed tobą ukryte?
Czy zrozumiałeś coś pełniej?

Odpowiedzi na pytania możesz zapisać w notesie lub kalendarzu.

2. Droga – uświęcenie woli.
Jezus uczy naszą wolę wybierać to, co się Bogu podoba; nie tylko uczy słowem, ale i pociąga przykładem własnego życia, w którym doskonale wypełnił wolę Ojca.

Pomyśl o sobie jako uczestniku opisywanego wydarzenia. I tu też możesz odpowiedzieć sobie na przykładowe pytania pomocnicze:

W czym przykład Jezusa cię pociąga?
Co w Jego działaniu i słowach jest dla ciebie zaskakujące, trudne, niezrozumiałe, zachwycające, poruszające?
Kiedy wpatrujesz się w przykład Jezusa i słuchasz Jego słowa, jak reaguje twoja wola?
Czego pragniesz?
Przed czym się wzbraniasz?
Czego nie chcesz?
Czego się lękasz?

I tu jak powyżej odpowiedzi na pytania możesz zapisać.

Czas na rachunek sumienia, w którym spróbuj sobie uświadomić, jak naśladujesz Jezusa. Możesz posłużyć się krótkim rozważaniem umieszczonym pod tekstem Ewangelii.

3. Życie – uświęcenie serca.
Jezus leczy nasze serce miłością i napełnia łaską, aby mogło kochać tak jak On kocha.

Teraz ty odpowiedz Bogu na usłyszane słowo. Słuchaj swojego serca.
Jaka modlitwa rodzi się w nim pod wpływem rozważanej Ewangelii?
Bez obaw wypowiadaj przed Panem swoją modlitwę. On usłyszy nie tylko każde twoje słowo, ale również poruszenie twego serca, z którego słowo się zrodziło. Może to być słowo uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania czy prośby. Wypowiedz przed Panem wszystko, co jest w tobie, jakbyś całego siebie chciał złożyć w Jego sercu. A kiedy zabraknie ci słów, zwyczajnie trwaj przed Nim i całym sobą chłoń Jego obecność.

Na zakończenie poproś Maryję, by pomogła ci strzec usłyszanego słowa Bożego i rozważać je w sercu. Pozwól, aby słowo Boże inspirowało całe twoje życie.

Oprac. na podst. Słowo na każdy dzień – Ewangelia 2012 i 2013 – Wydawnictwo ŚWIĘTY PAWEŁ

O autorze: Judyta