Benedykt XVI: Ostatnia Audiencja Generalna – 27.02.2013

Benedykt XVI: Ostatnia Audiencja Generalna - 27.02.2013
Benedykt XVI: Ostatnia Audiencja Generalna – 27.02.2013

Przemówienie Benedykta XVI wygłoszone podczas ostatniej audiencji generalnej.

Źródło TV Trwam: http://www.youtube.com/user/TelewizjaTrwamPL/videos

O autorze: raven59

„Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!" Łk 12,24 . (...) Uwaga: informuję, że poglądy moje, wyrażane przeze mnie na blogu i we wszelkich komentarzach, na temat osób publicznych są moją prywatną opinią na temat osób publicznych i jako takie powinny być traktowane jako dopuszczalna krytyka osób publicznych.