Argument w dyskusji.

O autorze: izabela brodacka falzmann