List do- Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

Do;Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym
Kierownik Sekcji – sędzia Andrzej Gołaszewski
Z-ca Kierownika Sekcji – sędzia Anna Jacyniewicz
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

Szanowni Państwo.

Czy to co poniżej jest prawdą?

”Sąd początkowo postanowił, że dziewięcioletni Rafał pozostanie przy ojcu uzasadniając to tym, że chłopak po wyjeździe matki stał się pogodniejszy. Równocześnie jednak wystąpił o opinię do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego w Białymstoku, który napisał w niej, że ojciec i jego rodzina to osoby zacofane kulturowo, głęboko wierzące i praktykujące katolickie obrzędy co może mieć wpływ na wychowanie dziecka. Na tej podstawie ojciec Rafała został pozbawiony praw rodzicielskich na rzecz matki dziecka, która w międzyczasie z takim wnioskiem wystąpiła.”

Jeśli tak, to w Polsce nie ma miejsca albo dla katolików, albo dla takich ”instytucji” utrzymywanych z podatków katolików.
Przypominam, że treści głoszone przez  Kościół mają też status nauki i zawierają w sobie takie nauki jak- filozofia, teologia duchowości, uczuć, teologia społeczna  i wiele innych, oraz tworzą pełną i kompatybilną całość z ogółem ludzkiej wiedzy będącą fundamentem   naszej cywilizacji. Kultura bez ducha ginie. Nazywanie kogoś ”zacofanym kulturowo” z powodu jego wyznania i to tego, które tę cywilizację zbudowało, bez zdefiniowania źródeł takiego twierdzenia, jest przestępczym nadużyciem godzącym w fundamenty prawdy dla nauki, tym bardziej, że psychologia jak dotąd nie wskazała naukowo żródeł swojego pochodzenia. Teorie Freuda i ankiety statystyczne, tak jak taksonometria tej dziedziny i stworzone przez nią pojęcia są naukowo wątpliwe tym bardziej, że ciągle zmieniane w zależności od zmiennych trendów ideologicznych i politycznych. Proszę więc o opamiętanie.

Pytam w imieniu katolików z sieci zrzeszonych w  Legionie św. Ekspedyta

Na podstawie;
http://www.fronda.pl/a/sad-odebral-ojcu-dziecko-bo-byl-zbyt-religijny,26477.html

List publikuję na portalu Legion św. Ekspedyta

Iza Rostworowska

O autorze: circ

Iza Rostworowska