Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich

nenufar

Jak uwielbić Boga???

Aniela Salawa powiedziała, że po przyjęciu Komunii Św. człowiek staje się podobny do Maryi, która w momencie Zwiastowania przyjęła w swoje łono Pana Jezusa. Maryja tuż po wizycie Anioła napełniona i osłoniona/ZACIENIONA Duchem Świętym z Chrystusem w swym łonie wyśpiewuje Bogu MAGNIFICAT…

 

Magníficat * ánima mea Dóminum,et exsultávit spíritus meus *

in Deo salutári meo;

quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ, *

ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est: *

et sanctum nomen eius,

et misericórdia eius a progénie in progénies *

timéntibus eum.

 

Fecit poténtiam in bráchio suo, *

dispérsit supérbos mente cordis sui,

depósuit poténtes de sede, *

et exaltávit húmiles,

esuriéntes implévit bonis, *

et dívites dimísit inánes.

Suscépit Israel, púerum suum, *

recordátus misericórdiæ suæ,

sicut locútus est ad patres nostros, *

Abraham et sémini eius in sæcula.

 

Glória Patri, et Fílio, *

et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc et semper, *

et in sæcula sæculórum. Amen.

 

 

Wielbi dusza moja Pana *i raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

nad tymi, którzy się Go boją.

 

Okazał moc swego ramienia, *

Strącił władców z tronu, *

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *

pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

 

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

I my jesteśmy po przyjęciu Pana Jezusa łonem dla Chrystusa. Niektórzy, zwłaszcza mężczyźni zżymają się – „jak to łonem”… Kobiecie łatwiej jest zaakceptować taką rzeczywistość, że staje się jakby matką dla Chrystusa, bo Bóg wszedł do łona mego serca i tam ma mieszkanie, ze względu na Jej przyrodzone powołanie do bycia matką…

Po Komunii odmawiajmy koniecznie ten hymn uwielbienia, bo szatan boi się i umyka zwłaszcza na słowa:

Fecit poténtiam in bráchio suo, *

dispérsit supérbos mente cordis sui,

depósuit poténtes de sede, *

et exaltávit húmiles,

Okazał moc swego ramienia, *

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *

a wywyższył pokornych.

 

Teraz już w niewielu kościołach organista intonuje tą pieśń, tęskno mi za tym. Mam taki jeden kościółek w Zamościu, gdzie organistka zawsze uwielbia Boga, intonując tę pieśń, tam nawet wówczas wszyscy wstają i donośnie śpiewają…

Zawsze odmawiajmy MAGNIFICAT, to doskonałe uwielbienie.

O autorze: Polonia