Obywatelska Obrona Narodowa

Chyba wszyscy się zgadzamy, że powstanie ON jest jednym z priorytetów w dziedzinie obronności Polski. Niestety nasi decydenci nie podzielają tego poglądu (jeśli nawet podzielają to nie mogą lub myślą, że nie mogą wprowadzać tej idei w życie). W związku z taką sytuacją powinniśmy się zastanowić jak doprowadzić do sytuacji gdy nie będą oni (a raczej ich następcy) mogli pominąć milczeniem tego problemu. Zakładam przy tym, że mogą jeszcze podejmować decyzje suwerenne.

Uważam, że naszym celem powinny być co najmniej dwie ustawy:

  • O określeniu ram prawnych działania jednostek Obywatelskiej ON;
  • O obligatoryjnej współpracy MON i co za tym idzie WP z ON;

Uważam również, że ustawy te powinny być inicjatywą społeczną, a nie partyjną.

Aby osiągnąć cel potrzebujemy odpowiedniej ilości posłów do uchwalenia naszych ustaw, co oznacza, że musimy sobie ich „wyhodować”. Musimy stworzyć takie ciśnienie społeczne aby „elity” polityczne nie mogły lekceważyć pytań o OON (Obywatelską ON).

Aby to osiągnąć musimy działać w kierunkach:

  • powołanie stowarzyszenia (może być zwykłe) o nazwie Obywatelska Obrona Narodowa mającego za cel edukację, informowanie i koordynację działań lobbujących za uchwaleniem wyżej wymienionych ustaw;
  • tworzenie nacisku na obecnych parlamentarzystów poprzez skontaktowanie się z każdym z nich i zapytanie o stanowisko w sprawie ON czy OT w Polsce; akcja powinna być możliwie masowa – możliwie dużo zapytań indywidualnych; wszystkie odpowiedzi powinny być opublikowane;
  • nacisk na posłów – żądanie interpelacji i zapytań poselskich w sprawie stanu prac nad OT w Polsce;
  • podnoszenie sprawy OON na wszelkich spotkaniach przedwyborczych – ten temat musi zaistnieć w debacie politycznej
  • wspieranie w różny sposób inicjatyw pro-obronnych i propagowanie ich wśród większej ilości młodzieży – za pomocą tego będzie można dotrzeć z „tematem” do rodziców, pobudzić do myślenia, że jest to sprawa ważna

 

Do powołania stowarzyszenia zwykłego nie jest potrzebna rejestracja sądowa, a jedynie 3 osoby i przesłanie informacji z regulaminem stowarzyszenia do organu rejestrującego.

 

Co Wy na taki plan drodzy Legioniści?

O autorze: TKor