Tolerancja

 • Słownik wyrazów obcych
  1. postawa polegająca na wyrozumiałości i zgodzie na istnienie odmiennych od naszych zachowań w sferze obyczajowej, poglądów politycznych, religijnych itd.: Przed wiekami Polska zasłynęła jako kraj tolerancji religijnej – nie było u nas wojen religijnych, nie płonęły stosy, nie urządzano nocy świętego Bartłomieja. Wielu moralistów podkreśla, że o ile godna pochwały jest tolerancja wobec cudzej odmienności, o tyle na potępienie zasługuje tolerancja wobec zła, wynikająca często ze strachu lub obojętności.
  2. w biologii zdolność znoszenia przez organizm bodźców chemicznych, fizycznych lub biologicznych, niewystępowanie ujemnych, odrzucających reakcji organizmu na nie – zazwyczaj do pewnego ich natężenia: Tolerancja na alkohol. Tolerancja immunologiczna.
  3. w technice dopuszczalne odchylenie jakiejś wartości od normy: Tolerancja odchyleń wagi towaru. Tolerancja wymiaru wynosi w tym przypadku plus minus dwie dziesiąte cala.

  łac.

   tolerantia ‘cierpliwość, wytrzymałość’
   zobacz także:

  tolerować

O autorze: Jacek