Ile razy pomodliłeś się za Papieża?

Czy w ogóle się za niego choć raz pomodliłeś?

Płaczemy, co to z nami będzie, jak odejdzie, jak abdykuje…  On tyle razy prosił: “módlcie się za papieża, papież potrzebuje waszej modlitwy”. Czy pamiętasz o tym???

Nie mamy prawa gadać na biskupa, że pije; na księdza, że hazardzista; na proboszcza, że… taki owaki… Modlisz się za nich? Jesteśmy moralnie zobowiązani do modlitwy za swoich pasterzy, oni są naszymi niejako przewodnikami wiary… prowadzą nas poprzez sakramenty, ale potrzebują modlitwy nieustannej. Ludzi często sobie lekceważą modlitwę za kapłana, a po co, przecież on jest w kościele, to po co się jeszcze za niego modlić…

maargaretka

Na NE, gdy pisałam apel margerytka (dziesiątek) za księdza, było mało wejść, może dwie osoby tylko zrozumiały konieczność modlitwy za pasterzy, kapłanów… Smutne to, ale takich mamy kapłanów, o jakich się modlimy, nie modlisz się, to nie masz… Może to Twoja wina, wina Twojego lekceważenia obowiązku modlitwy za kapłana, że dzieje się to, co teraz się dzieje???

Panie Jezu, wraz ze świętym Janem Marią Vianneyem powierzamy Ci wszystkich kapłanów,
tych, których znamy, których spotkaliśmy,
tych, którzy nam pomagali, i których nam dajesz obecnie, jako naszych pasterzy.

Ty wezwałeś każdego z nich po imieniu.
Dziękujemy Ci za nich i prosimy Cię:
zachowaj ich w wierności Tobie.
Ty, który ich uświęciłeś, aby w Twoim imieniu pełnili dla nas posługę pasterską, daj im siłę, ufność i radość z wypełnianej misji.

Niech Eucharystia, którą sprawują,
umacnia ich i daje im siłę do ofiarowania się Tobie, za nas i za zbawienie świata.
Zachowaj ich w Twoim Miłosiernym Sercu,
by zawsze byli świadkami Twego przebaczenia,
aby wielbili Boga Ojca i uczyli nas
prawdziwej drogi do świętości.

rosary

Niepokalane Poczęcie, powierzam Ci Papieża Benedykta, miej go w swojej opiece.

O autorze: Polonia