Do czego prowadzi konwersja?

Dziecko szkolone do Dżihadu

Od pewnego czasu dzieci z rodzin chrześcijańskich w Bangladeszu sprzedawane są przez islamskich pośredników, po uprzednim wprowadzeniu w błąd ich rodziców, do madras; tj. do islamskich szkół religijnych.
W madrasach chrześcijańskie dzieci uczone są jak współcześni janczarzy w nienawiści do chrześcijaństwa i szkoleni są do zabijania Chrześcijan.
Jak donosi International Christian Concern (ICC)w dniu 3 lutego br. 19 chrześcijańskich dzieci w wieku od 5 do 12 lat zostało podstępnie uprowadzone z Bandarbanu do stolicy Bangladeszu; Dhaki.
Według źródeł ICC dzieci te zostały przez człowieka o imieniu Binoy Tripura podstępnie wyłudzone od ich rodziców pod pretekstem zawiezienia ich do misyjnej szkoły chrześcijańskiej w Dhace. Za każde z tych dzieci Tripura pobrał 15.000 Tak (około 183 dolarów USA) na pokrycie kosztów nauki i transportu.
Dzieci te uciekły podczas postoju autokaru w czasie podróży do Dhaki, po czym zawiadomiły przypadkowych przechodniów o fakcie uprowadzenia. Zostały uratowane dzięki przypadkowej grupie studentów.
W madrasach dzieci chrześcijańskie zmuszane są do nauki Koranu, muzułmańskich modlitw i języka arabskiego.
Oczywiście nie jest to pierwszy tego typu przypadek wyłudzania podstępem chrześcijańskich dzieci aby później siłą przekonać je do islamu. ICC o tych faktach zaczął być informowany od lipca 2012 roku, kiedy to uratowano pierwszą grupę porwanych podstępem dziesięciorga dzieci. Jak powszechne jest to zjawisko świadczy fakt, że tylko w tym roku policja uratowała 55 dzieci uwięzione z madrasach w Dhace, w tym 2 stycznia br. policja uratowała 21 dzieci z pięciu madras i “innych organizacji islamskich” w Dhace.
Dodam tylko, że jedno z uratowanych niedawno z madrasy chrześcijańskich dzieci zeznało, że było bite kablem elektrycznym, głodzone oraz zamykane w ciemnym i ciasnym pomieszczeniu gdy odmawiało przejścia na wiarę muzułmańską.
ICC uważa, że porwane chrześcijańskie dzieci, po przyjęciu nowej wiary, miały być “przeznaczone do oddziałów samobójczych” w walce Dżihadu.

Pozdrawiam.

Źródło:

O autorze: AdNovum

Prawdą możemy pokonać wszystkie siły zła bez żadnego wysiłku, bo największą bronią jest właśnie głoszenie prawdy, miłości i szacunku dla innych ludzi. I to jest właśnie ta potężna broń dana Nam przez Najwyższego, aby móc pokonać zło. Więc walczmy o prawdę będąc Żołnierzami Prawdy.