Ryby kostnoszkieletowe z górnego dewonu południowej części Gór Świętokrzyskich

Devon-ryby-179

 

Temat jest “na rybkę”, bo tak naprawdę chodzi o moich dziadków, których nie dane mi było poznać.
Leżą razem na Powązkach, ale znalazłem ich – też razem – w internecie i się trochę wzruszyłem.
Nie wiedziałem, że pracowali nad wspólnymi tematami.
Znalazłem – w takiej dziwniej postaci.

Internet to osobliwe miejsce.

 

Szczegóły dyplomu

Temat: Ryby kostnoszkieletowe z górnego dewonu południowej części Gór Świętokrzyskich
Autor:
Agnieszka Jaszczuk
Magisterium na kierunku geologia w zakresie paleontologii na programie DM-GE
Data egzaminu dyplomowego: 2012-10-10 14:30:00
Kierujący pracą: Piotr Szrek, Michał Ginter
Seminarium: brak danych
Kod SOKRATES: 07300 (Geologia)
Jednostka: Wydział Geologii
Data zatwierdzenia:
Data złożenia: 2012-09-21
Streszczenie: Z dewonu Gór Świętokrzyskich opisano dotychczas fragmenty szkieletów ryb kostnoszkieletowych z jednostki Dipnomorpha Ahlberg 1991, czyli Porolepiformes oraz Dipnoi (Kulczycki 1960, Gorizdro-Kulczycka 1950), Actinistia (Szrek 2007), a także liczne, choć drobne pozostałości (zęby, łuski) innych rzędów Sarcopterygii oraz Actinopterygii (Liszkowski i Racki 1993, Ginter 1994). Niniejsza praca opisuje kolejne skamieniałości ryb z rzędów: Actinistia, Onychodontiformes oraz Osteolepiformes, tym samym jednoznacznie potwierdzając występowanie tej ostatniej grupy na tym terenie.
Materiał opisany w tej pracy obejmuje łuski, zęby, izolowane kości oraz jedno nagromadzenie szczątków. Skamieniałości pochodzą z węglanowych osadów górnego dewonu deponowanych na aktywnym tektonicznie obszarze szelfu kontynentalnego Laurusji. Celem pracy była charakterystyka taksonów, których szczątki są znajdowane, co miało uzupełnić obecny zakres wiedzy na temat składu faunistycznego ówczesnych basenów morskich. Niestety materiał nie zawsze był dostatecznie dobrze zachowany, by można go było oznaczyć do gatunku, a czasem nawet rodzaju, niemniej rozpoznano nowe, dotąd nie opisane z tego terenu typy skamieniałości. Dokonano także wstępnej analizy położenia na ciele łusek należących do rodzaju Osteolepis. Ponadto rozważono wiek, z którego pochodzą skamieniałości, w połączeniu z przypuszczalnym środowiskiem depozycji osadów je zawierających i na tej podstawie wysnuto ogólne wnioski na temat możliwego środowiska życia poszczególnych grup ryb.
Słowa kluczowe: ryby kostnoszkieletowe, Actinistia, Onychodontiformes, Osteolepiformes, Tetrapodomorpha, dewon górny, fran, famen, osady węglanowe, Góry Świętokrzyskie
Lista osób
piszących recenzje:
Piotr Szrek  recid_37168_for_osid_121501
Michał Ginter  recid_37145_for_osid_121501
Anna Żylińska  recid_37171_for_osid_121501
Oczekiwane zdarzenie: Praca bez praw do modyfikacji

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki „Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Może powieszą mię kiedyś ludzie serdeczni za te prawdy, których istotę powtarzam lat około dwanaście, ale gdybym miał dziś na szyi powróz, to jeszcze gardłem przywartym hrypiałbym, że Polska jest ostatnie na ziemi społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród. Kto zaś jedną nogę ma długą jak oś globowa, a drugiej wcale nie ma, ten - o! jakże ułomny kaleka jest. Gdyby Ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we wszystkich człowieka obowiązkach, jak znakomitym jest narodem we wszystkich Polaka poczuciach, tedy bylibyśmy na nogach dwóch, osoby całe i poważne - monumentalnie znakomite. Ale tak, jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł - i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi ... Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem...”