„Debata smoleńska” na UKSW, 05.02.2013 r. – zapis wideo

Zapis wideo Konferencji Smoleńskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Debata smoleńska: Przygotowania do wizyty w Katyniu
Prelegenci: płk Pawlikowski, płk Grudziński
[video:http://www.youtube.com/watch?v=2VqSr4aQ4jQ]

Debata smoleńska: Wykład dr. inż. Wacława Berczyńskiego
[video:http://www.youtube.com/watch?v=62EXJMFGHxs]

Debata smoleńska: Wykład dr. inż. Grzegorza Szuladzińskiego
[video:http://www.youtube.com/watch?v=Rg_zfO2yPJU]

Debata smoleńska: Wykład prof. Kazimierza Nowaczyka
[video:http://www.youtube.com/watch?v=c6rYaemUnko]

Debata smoleńska: Wykład prof. Wiesława Biniendy
[video:http://www.youtube.com/watch?v=sddq3BClo3I]

O autorze: raven59

„Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!" Łk 12,24 . (...) Uwaga: informuję, że poglądy moje, wyrażane przeze mnie na blogu i we wszelkich komentarzach, na temat osób publicznych są moją prywatną opinią na temat osób publicznych i jako takie powinny być traktowane jako dopuszczalna krytyka osób publicznych.