Trzy teksty o Rosji

My właściwie nie mamy pojęcia, co dzieje się w Rosji.  Trafiają się informacje o wojnach, zamachach i klęskach żywiolowych.  Rozważa się imperialne zakusy rządu Putina, lub też ogłasza się nagle pojednanie i miłość miedzy Polską i Rosją.  Brakuje jednak konkretnych informacji na temat sytuacji w tym kraju.  W ostatnich dnach w polskiej prasie pojawiły się trzy artykuly rzucające na nią trochę światła.

Wskutek zadekretowania przyjaźni polsko-rosyjskiej w komuszym tygodniku “Forum” zaczęły się znów pojawiać przedruki z rosyjskiej prasy.  Większość z nich to bzdety, ale w najnowszym numerze pisma /nr 9, 28.02-6.03.2011/ ukazał się ciekawy reportaż Władimira Antipina “Wściekłe erytrocyty” przedrukowany z gazety “Russkij Rieportior”.  Traktuje on o życiu kierowców TIR-ów przemierzających Rosję.  Dowiadujemy się, że po Czelabińsku kierowcy musza jeżdzić z uzbrojoną ochroną ze względu na bandytów, że kierowcy dzielą Rosję na kilka “państw”: Moskwa, Północ, Syberia, Daleki Wschód…..  Maja oni rację, bo różnice między regionami są gigantyczne.  Podobno, sądząc po stanie dróg, Europa zaczyna się w Tatarstanie i kończy za jego granicami.  Tylko tam szosy są dobre a gliniarze nieprzekupni.  Były funkcjonariusz oznajmia:  Mój wydział został rozwiązany, oficjalnie ogłoszono, że pokonaliśmy zorganizowaną przestępczość.  Tymczasem do tej pory bandyci panują na drogach.  Dlatego wożę ze sobą pistolet.  Czy używałem?  A jakże !”  Takich barwnych szczegółów jest w reportażu więcej.

W poprzednim numerze “Najwyższego Czasu” /nr 9, 26.02.2011/ znajdujemy dla odmiany artykuł Wojciecha Grzelaka “Smutek Monogrodów”.  Ten tekst poświęcony jest problemom miast rosyjskich powstałych przy popadających obecnie w ruinę kombinatach-molochach.  Taki status ma 460 osiedli.  Autor omawia przykłady miejscowości Guś Chrustalnyj, gdzie podupada przemysł szklarski, wyludniającej się Workuty, w której kopalnia wydobywajaca 22% węgla kamiennego w Rosji zagrożona jest zamknięciem, a także Bajkalska, gdzie ogromną celulozownię postawiono w stan upadłości.  Czytamy: “Stagnacja przemysłowa rozpoczęła się wraz z upadkiem Związku Sowieckiego, ale nabrała tempa w okresie rządów Putina.  Zamiast dokonywać inwestycji w przemyśle rząd wolał poprzestać na dochodach z gazu i ropy – twierdzi ekonomista Wiaczesław Inoziemcew.  Od czasu do czasu wladcy Rosji odwiedzają niektóre monomiasta i uspokajają buntujących się mieszkańców – najczęściej pustymi obietnicami.”.
Najciekawszy tekst ukazał się jednak w ostatnim numerze “Najwyższego Czasu” /nr 10, 5.03.2011/.  Nosi on tytuł  “Zapaść w rolnictwie trwa”, a jego autorem jest Antoni Mak.  Okazuje się, że w Rosji ilość ziemi uprawnej zmniejszyła się w porównaniu z 1990 r. ze 117 mln ha do 76 mln ha.  Zasiewy zboż zmniejszyły się o od 50% do 80% w 30 regionach Federacji Rosyjskiej.  W skali całej Rosji pogłowie krów zmalało od 1990 r. z 20,5 mln sztuk do 9,4 mln /w roku 1916 było 17,3 sztuk bydła/.  Stada świń zmniejszyły się w tym samym czasie o 60%, zaś owiec i kóz o 64%.  Tylko o 30% spadła ilość kur.  Jeśli chodzi o sprzęt rolniczy, to ilość traktorów zmniejszyła się z 1 mln 300 tys. do okolo 400 tys. Ilość kombajnów także spadła trzykrotnie, przy czym wiekszość z działających jeszcze maszyn rolniczych to złom.  Dwudziestokrotnie wzrosła cena paliwa dla rolnictwa, a jego finansowanie z budżetu zmniejszyło sie  z 27% PKB do 1% PKB.  Reforma mająca wprowadzić indywidualne gospodarstwa rolne nie powiodła się.  Obecnie dostarczają one tylko 7% produkcji rolnej.  Jej 43% pochodzi z dawnych kołchozów /obecnie spółdzielnie/, a 50% z ogródków przydomowych !!!  Jak za Sowietów.

Skoro sytuacja z drogami, przemysłem i rolnictwem Rosji wygląda tak, jak opisano powyżej, to powstaje pytanie: Na co właściwie kraj ten wydaje ogromne sumy, jakie uzyskuje z eksportu ropy i gazu?  Takiej ilości pieniędzy nie da się przecież po prostu rozkraść.  Odpowiedź jest prosta: Idą one na zbrojenia /patrz:http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12567043 /.  Budżet armii oraz zbrojeniówki osiągnął za Putina zaiste astronomiczne rozmiary.  Rosja idzie drogą Zwiazku Sowieckiego i pragnie tak, jak on “zazbroić się na śmierć”.

Polecam moją poprzednią notkę “Dlaczego politycy powinni podawać się do dymisji?”  http://blogmedia24.pl/node/45724 .

DYSKUSJA:

 

 • Uzupełnienie notki
  Rosja planuje wydać 650 miliardów dolarów na zbrojenia do końca obecnej dekady /do 2020 r./. Szczegóły:
  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12567043
  elig 02.03.2011 22:58:26
 • Przywódcy Rosji kontynuują sowiecką politykę zbrojeń
  Zbrojenia w bolszewickim Związku SowieckimTakże i państwo bolszewickie rozbudowało swoje struktury militarne do tego stopnia, że w końcu pochłaniały one 25 ponad proc. dochodu narodowego — wszystko to odbywało się kosztem ubożenia społeczeństwa, utrzymywania produkcji dóbr konsumpcyjnych na poziomie minimalnym oraz małej ilości inwestycji poza sektorami pracującymi na potrzeby zbrojeniowe…Wybitny działacz emigracyjny Adam Ciołkosz, w artykule “50 lat po ‘Wielkim Październiku’”[i] w ten sposób pisał o przyczynach sowieckich zbrojeń:”W roku 1945, razem z klęską państw Osi znikło zagrożenie zewnętrzne Związku Sowieckiego i okrążenie, którym władza sowiecka motywowała militaryzację kraju i budowę olbrzymiego aparatu wojskowego. Mimo to zbrojenia sowieckie nie ustały, na odwrót, przybierają na sile. Związek Sowiecki zbroi się przeciwko komu? Przeciwko temu samemu państwu, Stanom Zjednoczonym Ameryki, które w czasie drugiej wojny światowej udzieliło mu pomocy w broni, sprzęcie wojskowym i żywności na sumę 12 miliardów dolarów i ocaliło Związek Sowiecki[ii] od klęski. Dwa razy wdał się Związek Sowiecki w prowokacje, które postawiły świat na samej krawędzi nowej wojny globalnej i totalnej: raz – o Berlin zachodni, drugi raz – o Kubę. (…)

  Przyczyna tkwi w stosunkach wewnętrznych Związku Sowieckiego. Urojone niebezpieczeństwa i zagrożenia, skoro brak prawdziwych, służą za uzasadnienie dla systemu, w którym wciąż odmawia się ludziom sowieckim podstawowych praw obywatelskich.”

  Ludziom postsowieckim w Rosji, po upadku i rozpadzie Związku Sowieckiego, władze i postsowieckie służby specjalne, także odmawiają praw… Dziennikarzy usiłujących pisać prawdę o tym, co naprawdę się dzieje w Rosji — od lat mordują bandyci, podobno “nieznani” dla postsowieckich służb specjalnych oraz wywodzących się z tych służb rosyjskich władz.
  _______________

  [i] Tekst ten ukazał się w piśmie “Polemiki”, zeszyt VII/VIII, Londyn, wiosna 1968. Cytat za: http://www.lewicowo.pl/varia/printpub/tid/2/pid/326.

  Andy-aandy 05.03.2011 09:41:52
 • Rosja potrzebuje”krajów stanowiących jej strefę bezpieczeństwa”
  W swojej propagandzie na Zachodzie politycy i komentatorzy rosyjscy twierdzą, że Rosja potrzebuje”krajów stanowiących jej strefę bezpieczeństwa, jako zderzaka przeciwko przyszłemu atakowi”, a także, iż rosyjscy ludzie kojarząNATO z agresją”…Ci sami politycy i komentatorzy zapominają jednak o tym, że ciągu ostatniego tysiąca lat Rosja z małego i nieznanego księstwa — poprzez podboje słabszych sąsiadów — stała się mocarstwem. A także iż tylko w latach 1850–1895 poprzez podboje — stworzyła sobie Rosyjską Azję Środkową o powierzchni 1.700.146 kilometrów kwadatowych. Zaś po II wojnie światowej Stalin pozostawił swoje bandyckie armie zabójców we wszystkich państwach Europy Centralnej oraz Wschodniej.Z danych statystycznych wynika, że Rosja zbroi nie tylko swoją armię, lecz także zalewa światowe rynki produkowanym przez siebie uzbrojeniem, co stanowi problem i jednocześnie zagrożenie dla wielu państw, w tym i dla USA.
  Andy-aandy 05.03.2011 09:45:18
 • @Andy-aandy
  To wszystko prawda. Nie należy jadnak zapominać, że to właśnie te zbrojenia doprowadziły Związek Sowiecki do upadku. Trzeba też pamiętać, że obecnie Rosja jest dużo słabsza niż był Związek Sowiecki w, powiedzmy, 1975 r. Nie posiada też imponującej wielu ludziom ideologii komunistycznej.Nie sądzę by Rosja była w stanie odbudować imperium sowieckie, a dalsze próby w tym kierunku ją zniszczą. Polecam notkę:
  http://marek.w.salon24.pl/283742,państwo-buforowe
  elig 05.03.2011 12:00:55
 • @Andy-aandy
  Muszę jeszcze dodać, że Rosja potrzebna jest Zachodowi jako źrodło surowców dla Europy Zachodniej i przeciwwaga dla Chin. Dlatego ja nadmuchują. Na dłuższą metę to jednak nic nie da.
  elig 05.03.2011 12:04:37
 • idzie Trzecia Smuta?
  Z notki wynikałby wniosek, że Rosja powoli wkracza w okres trzeciej Smuty w historii. Jednak biorąc pod uwagę czasy Iwana Groźnego, najpierw przywódcy państwa muszą “zarżnąć” własną ekonomię, a potem napotkać kogoś w rodzaju Batorego lub Reagana. Dopiero wtedy nastąpi Smuta. Czy mamy kandydata na Batorego? ;-)
  alchymista 06.03.2011 07:21:28
 • @alchymista
  Jak na razie nikogo na horyzoncie nie widać, no chyba, że Jarosław Kaczyński.
  elig 06.03.2011 22:18:44

   

 

O autorze: elig