walka o człowieka jego wolę i jego wolność – świadomość i tożsamość Archiwum