W roku kopernikańskim gorsi wypierają lepszych Archiwum