urbanistyka Archiwum

  • Jak to się stało, że przestrzeń publiczna w naszych miastach i miasteczkach, te wszystkie place, placyki, skwery i podwórka, które dawniej były ostoją sąsiedzkich wspólnot, teraz są dla nas miejscami […]

    Wroga przestrzeń publiczna cz.2

    Jak to się stało, że przestrzeń publiczna w naszych miastach i miasteczkach, te wszystkie place, placyki, skwery i podwórka, które dawniej były ostoją sąsiedzkich wspólnot, teraz są dla nas miejscami […]