Ukraina vs Polska Archiwum

  • Siły Zbrojne RP nie są zdolne do przeprowadzenia nawet niewielkiej operacji obronnej /z raportu na temat: “Przygotowanie państwa polskiego do zwalczania zagrożeń militarnych”/ Wbrew rządowej propagandzie polska armia od kilku lat systematycznie […]

    Ukraińska armia jest silniejsza od polskiej

    Siły Zbrojne RP nie są zdolne do przeprowadzenia nawet niewielkiej operacji obronnej /z raportu na temat: “Przygotowanie państwa polskiego do zwalczania zagrożeń militarnych”/ Wbrew rządowej propagandzie polska armia od kilku lat systematycznie […]