świadoma działalność na rzecz umacniania totalitarnego państwa Archiwum